VarkensNieuws

Ammoniakemissies strooiselstallen te hoog

Lelystad – De ammoniakemissies van de huidige wroetstallen (Canadese strooiselstallen) voor de varkenshouderij voldoen niet aan de grenswaarde in het Besluit Huisvesting.

Dat is gebleken uit metingen aan deze stallen. De emissie komt duidelijk uit boven de huidige grenswaarde van 1,4 kilo per jaar.

Wageningen UR Livestock Research deed in overleg en samenwerking met enkele varkenshouders die een dergelijke stal hebben, onderzoek naar de mogelijkheden om de ammoniakemissie in die stallen te verlagen. De mogelijkheden zijn er. Het komt er vooral op aan de oppervlakte van het met mest en urine bevuilde oppervlak te verkleinen. Ook is het belangrijk de mest en de urine vaak en snel af te voeren.

In de huidige strooiselstallen wordt meestal een metalen driekantrooster toegepast achter in het hok. In de praktijk blijkt dat de dieren daar niet graag mesten. Daardoor wordt het strooisel in de ligruimte meer bevuild, wat een hogere ammoniakemissie tot gevolg heeft. Het onderzoek heeft geresulteerd in een viertal aangepaste ontwerpen met een betonnen rooster of een dichte vloer met een mestschuif achter in de strooiselhokken. De varkens zullen er eerder mesten en de mest en urine worden sneller afgevoerd. Ook zijn in de ontwerpen mogelijkheden opgenomen om de stal of de dieren bij hoge omgevingstemperaturen te koelen en zo de emissie terug te brengen.

In het vervolgonderzoek zullen de stalontwerpen getoetst moeten worden op hun functioneren. Tot nog toe zijn daarvoor nog geen fondsen beschikbaar gesteld, zo laat projectleider André Aarnink van Wageningen UR weten.

Beheer
WP Admin