Premium
Als de stikstof niet door de planten opgenomen wordt, verdwijnt het teveel aan stikstof in de bodem als nitraat (N03), waarna het naar het grondwater uitspoelt. - Foto: Koos Groenewold VarkensColumn

‘Het gaat de laatste tijd bijna alleen over ammoniak en stikstof’

Reacties

 1. Breukink wat heb je nou aan grondgebonden zonder derogatie?, nee dan liever meer maïs en innovatie.
  Denk Remkes daar wel oren naar heeft .
  .

 2. Ook natuurgebieden hebben te maken met uit-/afspoeling en denitrificatie van stikstof. Stikstof van depositie kan door uit-/afspoeling en denitrificatie even zo vrolijk weer uit een natuurgebied verdwijnen, zonder dat er sprake kan zijn van schade door stikstof. Zelf de proef op de som genomen met stikstofgrondmonsters in een natuurgebied. Resultaat geen accumulatie van stikstof en ook geen schade door stikstof. We moeten allemaal “geloven” dat de natuurgebieden met stikstofschade te maken hebben, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

  1. Uit en afspoeling komt gewoon alleen voor als er ook overmatige depositie is of dat nu van mest of kunstmest komt of het komt met nate of droge depositie uit de lucht doet niet terzake .
   Het vormt een bedreiging voor de volksgezondheid .
   Dus ook jouw kinderen .
   Iedereen stort zich op de gevolgen .
   Maar je moet iets doen aan de oorzaak.
   De eiwit importen .dat is de oorzaak .
   Ik zie niet in hoe je dat met het oog op 50% co2 reductie in 2030 recht kunt houden

 3. Het gaat bij stikstof niet alleen over planten (depositie) maar hoofdzakelijk over grond en oppervlakte water .uit en afspoeling .en in dat verlengde de volksgezondheid .
  Hij pleit er voor om de agrarische sector het probleem via een ver handelbaar stikstof guotum op te lossen .
  DAT KAN maar er zit een probleem aan verbonden een N.B vergunning of PAS vergunning is een vergunning voor het belasten van de omgeving ( vaak andermans eigendom )
  Iemand die koopt heeft dus ook gevolgen voor andere boeren of industrie.
  De minister kan dit omzeilen door een handelsvergunning ( en die krijgt de boer alleen onder voorwaarden ) anders alleen verkopen .
  Verhuren kan wel mits het een positief effect heeft op het betreffende N2000 gebied.
  Dan kan de boer bij een N2000 verhuren aan de industrie die verder weg van het gebied ligt en dus zelf extensiveren
  Kan ook ingevoerd worden voor fosfaat .
  En is in lijn met het streven naar een grondgebonden veehouderij.

 4. De memo’s van ministerie van financiën die gisteren openbaar kwamen laten zien dat zij op jou lijn zitten Mari: geef boeren een nh3 en co2 quotum en kort dat vervolgens totdat je de doelen haalt. Kunnen boeren zelf bedenken hoe. Ook veel goedkoper voor de staat.
  Ze schrijven ook dat ‘de sinaasappel ‘ wel grotendeels is uitgeperst zodat krimp onontkoombaar is en in ieder geval juridisch hard inrekenbaar.

Beheer
WP Admin