Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Alternatieve analyse grondmonster hoeft niet door overheid getoetst

Laboratoria die gebruikmaken van een alternatieve methode voor de bepaling van de fosfaattoestand in grond, hoeven deze niet apart te laten toetsen door de overheid.

De gebruikte methode moet wel gelijkwaardig zijn aan de analyse die is voorgeschreven in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Dat zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een toelichting bij de melding dat er niets is fout gegaan bij de bemonstering en analyse bij de bepaling van het zogenoemde PAL-geta door het bedrijf Eurofins. Boerderijmeldde eerder dat Eurofins gebruikmaakte van een alternatieve bemonsteringsmethode (NIRS), die niet in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet was voorgeschreven.

Volgens de regelgeving kan een laboratorium gebruikmaken van een alternatieve methode, als die gelijkwaardig is aan de voorgeschreven methode.

Lees ook: De feiten rondom Eurofins

Methode Eurofins gelijkwaardig aan regelgeving

Inmiddels heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet geconcludeerd dat het onderzoek dat Eurofins heeft gedaan naar de gelijkwaardigheid van de alternatieve methode gelijkwaardig is aan de in de regelgeving voorgeschreven methode.

Beheer
WP Admin