AlgemeenAchtergrond

Alleen sanering kan de varkenshouderij weer gezond maken.

271 stemmen:
70% eens
30% oneens

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin