Een schaap wordt klaargemaakt voor rituele slacht tijdens het islamitische offerfeest. Foto: ANP RundveeNieuws

Alleen nog onverdoofde slacht voor binnenlandse markt

In Nederland mag alleen nog onverdoofd ritueel geslacht worden voor in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) besloten.

Van Dam heeft hierover afspraken gemaakt met de betrokken joodse en islamitische organisaties en vertegenwoordigers van slachterijen VSV. Inspectiedienst NVWA gaat permanent toezicht houden bij het slachtproces.

De staatssecretaris vindt de huidige uitvoeringspraktijk niet acceptabel. “De aantasting van dierenwelzijn moet zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom heb ik een aantal strenge maatregelen genomen. Ik ben blij dat ik daarover met de betrokken religieuze organisaties afspraken heb kunnen maken”, zegt hij.

Vlees van onbedwelmde slacht niet naar reguliere keten

Met de betrokken joodse en islamitische organisaties en de vertegenwoordigers van slachterijen is afgesproken dat zij de daadwerkelijke behoefte aan ritueel geslacht vlees feitelijk moeten onderbouwen. Het aantal dieren dat ritueel geslacht mag, wordt hiermee van tevoren vastgesteld. Via een registratiesysteem wordt het aantal onverdoofd geslachte dieren bijgehouden. Vlees van onbedwelmde slacht mag niet meer in de reguliere keten terecht komen. De betrokken partijen zullen een systeem opzetten om te waarborgen dat ritueel geslacht vlees herkenbaar en apart wordt afgezet.

Registratie van slachterijen die ritueel slachten

Slachterijen die rituele slacht willen uitvoeren moeten zich registreren. In slachthuizen worden technische verfijningen doorgevoerd om het lijden van dieren zo veel mogelijk terug te dringen. Ook de toegestane slachtprocedure wordt nauwkeuriger omschreven dan in het huidige beleid. Dieren die na 40 seconden het bewustzijn niet hebben verloren, moeten alsnog bedwelmd worden.

Nieuwe indicatoren moeten het bewustzijnsverlies van de dieren vaststellen.

Convenant rituele slacht nog niet in werking

De afspraken worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur, die per 1 januari 2017 in werking moet treden. Voormalig staatssecretaris van landbouw Henk Bleker kwam in 2011 met een convenant rituele slacht, nadat het wetsvoorstel van Marianne Thieme (PvdD) voor een verbod op rituele slacht in de Eerste Kamer strandde. Het convenant is echter nog steeds niet in werking getreden. De Wetenschappelijke Adviescommissie die zich buigt over het onderwerp constateert dat de werkwijzen op dit moment zo verschillend zijn dat uitvoering van het convenant niet mogelijk is.

Thieme vindt het goed dat Van Dam nu maatregelen neemt, hoewel daarmee volgens haar geen einde komt aan het ,,onaanvaardbare dierenleed”. Thieme kondigt aan dat zij binnenkort met een nieuw wetsvoorstel komt om een einde te maken aan het onverdoofd slachten.