AgruniekRijnvallei is een coöperatie en levert producten voor zowel de veehouderij als de plantaardige sector. Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

AgruniekRijnvallei verkoopt 5,4% meer mengvoer

AgruniekRijnvallei verkocht in het eerste halfjaar van 2021 5,4% meer mengvoer.

In een krimpende markt kreeg het bedrijf het voor elkaar autonoom te groeien in zowel de rundvee-, varkens- als pluimveesector. Door een goede inkooppositie hoefde AgruniekRijnvallei de stijging van de grondstoffenprijzen niet geheel door te berekenen. In combinatie met consequent betaalgedrag van klanten konden scherpe kostprijzen gehanteerd worden, aldus het bedrijf.

Korting op voer

Vanwege de goede resultaten, geeft het bedrijf een extra korting op voer en gewasbeschermingsmiddelen. Afnemers van (biologisch) voer ontvangen tot en met week 3 in 2022 een extra korting van € 7,50 op mengvoer in bulk. Afnemers van gewasbeschermingsmiddelen hoeven 2% minder te betalen over de afgenomen producten in de periode van 2 januari 2021 tot en met 28 augustus 2021.

De coöperatie laat daarnaast weten kansen te zien in de ontwikkeling van vraaggestuurde ketens en groei van de biologische sector en zegt hierop te anticiperen.

Ook vorig jaar groei

Ook vorig jaar zette het bedrijf meer voer af en groeide het in alle veehouderijsectoren. De voerafzet was toen 674.000 ton. AgruniekRijnvallei is een coöperatie en levert producten voor zowel de veehouderij als de plantaardige sector. Daarnaast heeft het negen Welkoopwinkels en op- en overslagbedrijven in Doetinchem, Wageningen en Lienden. Vorig jaar werd een omzet van € 283 miljoen gemaakt.

Beheer
WP Admin