AlgemeenNieuws

Agrifirm verkoopt belang Holland Malt

Apeldoorn – Agrifirm Group verkoopt haar belang van 43 procent in mouterij Holland Malt aan Bavaria. Hiermee krijgt de bierbrouwer de mouterijen en opslagen in de Eemshaven en Lieshout voor 100 procent in handen. De bedrijven zeggen zich door de transactie meer te kunnen focussen op hun kernactiviteiten. Het doel van participatie is volgens Agrifirm gerealiseerd.

Bavaria kan zich door de transactie volledig op de mout- en bierproductie richten en Agrifirm richt zich volledig op de levering van producten en diensten aan akkerbouwers, de inname van granen en de productie en toelevering van diervoeders richting de veehouderij. Naar verwachting wordt de verkoop op korte termijn afgerond.

Agrifirm en Bavaria investeerden in 2003 samen in een moderne mouterij met een graanopslag die met 60.000 ton groter is dan gebruikelijk. Agrifirm heeft geparticipeerd om de brouwgerstteelt in Nederland te ondersteunen. Door realisatie van deze exportmouterij in een teeltgebied ontstond afzetzekerheid voor de brouwgersttelers.

“Twee ambities kwamen samen”, aldus Agrifirm-topman Ton Loman. Volgens Loman is Holland Malt succesvol en is het doel dus bereikt. De omvang van de opbrengst is niet bekendgemaakt. De coöperatie is van plan alle opbrengsten uit de verkoop van het belang te herinvesteren in het voerbedrijf en de plantaardige activiteiten.

Brouwgersttelers konden bij de oprichting participeren in de onderneming door het kopen van obligaties met een looptijd van 10 jaar. Hiermee is extra startkapitaal uit de sector gegenereerd om de investering mogelijk te maken. Inmiddels is de destijds afgesproken looptijd van deze obligaties verstreken en is met de terugbetaling aan telers begonnen volgens de afgesproken procedure.

Holland Malt en Agrifirm hebben aanvullende afspraken gemaakt om ook in de toekomst de samenwerking op het gebied van opslag en levering van gerst te garanderen. Tevens zullen projecten rond het stimuleren en optimaliseren van de brouwgerstteelt gezamenlijk worden opgepakt.

Beheer
WP Admin