AlgemeenNieuws

‘Agrarische sector groeit ook in 2015-2016’

Amsterdam – ABN AMRO verwacht dat de agrarische sector zal meeprofiteren van de economische groei die volgens de bank in 2015 en 2016 zal doorzetten.

Belangrijke groeifactor zal ook de komende jaren de export zijn, denkt ABN AMRO.

Over de hele linie genomen groeit de productie in het Nederlandse agrifoodsector in 2015 en 2016, volgens marktanalisten. De blijvende vraag naar kwalitatief goed voedsel zal bijdragen aan de groei van de primaire sectoren, evenals de groei in de verwerkende industrie en de handelsbedrijven. De zwakkere euro zal de export nog verder stimuleren, zeker omdat de agrarische sector zeer exportgericht is, schrijven analisten van de bank.

Ondanks een aantal voedselschandalen constateert de bank dat de vleessector het afgelopen jaar toch een productiegroei heeft weten te realiseren. De productie van kippenvlees ligt ruim 28 procent hoger dan in 2008 (het jaar voordat de mondiale economische crisis uitbrak). Oorzaak van deze forse stijging heeft te maken met het relatief lagere prijsniveau ten opzichte van andere vleessoorten. Ook de komende jaren wordt hierdoor verdere groei verwacht.

De varkensvleesmarkt heeft in 2014 de weg omhoog weer gevonden, na jaren van krimp groeide het volume in 2014 met ruim 5 procent. Hier is de groei tweeledig. Enerzijds zorgden fors gedaalde inkoopprijzen voor extra volume in de industrie, omdat er bij lagere prijzen meer is ingekocht. Aan de andere kant is ook de export toenemen.

De perspectieven voor de zuivelindustrie zijn eveneens goed, volgens ABN AMRO. Ondanks een kleine terugval in de prijs van onbewerkte melk zet de productiegroei onverminderd door. Het wegvallen van het melkquotum, de toenemende wereldvraag en het goede imago van de Nederlandse zuivelketen zullen zorgen voor verdere groei van de sector in de komende jaren.

Beheer
WP Admin