VarkensAchtergrond

‘Afrikaanse varkenspest nog erg ver weg’

Lelystad – Het risico op insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland is zeer laag tot verwaarloosbaar.

Dat vertelde Willie Loeffen, specialist op het gebied van dierziektes bij het Centraal Veterinair Instituut (CVI) tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse afdeling van de European Pig Producers. Loeffen baseert zijn mening op het feit dat het virus altijd nog erg ver weg zit. “Ook kennen we in Noordwest-Europa geen backyard-bedrijven meer die swill voederen. In de regio’s waar het virus nog wel rond gaat is dat een belangrijke drijver achter verdere verspreiding.”

In het gebied waar het virus momenteel nog rondgaat voorziet Loeffen wel een verdere verspreiding, met name vanuit de Oekraïne. “In landen als Moldavië, Roemenië, Servië en Bulgarije zijn er nog wel veel backyard-bedrijven waar etensresten worden gevoerd. Dat vormt een aanzienlijk risico voor verspreiding.” In zijn presentatie liet Loeffen zien dat de huidige uitbraken in Rusland het uitvloeisel zijn van een introductie van het Afrikaanse varkenspestvirus in Georgië, in 2007. Dat was de derde keer dat het virus vanuit Afrika naar Europa is overgesprongen.

Dat het virus momenteel voornamelijk rondgaat onder wilde zwijnen roept veel vragen op bij de onderzoeker. Zo is het de vraag in hoeverre er interactie nodig is met regulier gehouden varkens om het virus in stand te houden. Volgens Loeffen is die interactie waarschijnlijk wel nodig, maar zeker weet hij dat niet. Meer kennis op dat gebied, alsmede het beter monitoren van de verspreiding en het voorkomen van ongecontroleerde slacht op backyard-bedrijven die swill voeren zijn volgens de deskundige de belangrijkste aandachtspunten om het virus een halt toe te roepen.

Beheer
WP Admin