AkkerbouwNieuws

Afbouw Productschap Akkerbouw kost miljoenen

Den Haag – De afbouw van het Productschap Akkerbouw (PA) kost ruim 6,8 miljoen euro. Daarvan gaat 6,2 miljoen euro naar het sociaal plan voor werknemers die hun baan verliezen.

De verkoop van het gebouw in Den Haag, waar het productschap tot 1 oktober 2012 in was gehuisvest, bracht 3,5 miljoen euro op. Daarvan vloeit 1,86 miljoen euro naar het PA. De rest gaat naar de andere productschappen die in het gebouw zaten. Netto kost de afbouw van het Productschap Akkerbouw 5 miljoen euro. Deze kosten zijn volledig ten laste gebracht van de jaarrekening over 2013, die donderdag door het PA-bestuur is goedgekeurd.

Volgens PA-secretaris Matthé Elema is bij de vaststelling van de afbouwkosten uitgegaan van het worst-case scenario. “Toen we in 2013 het afbouwplan opstelden, zijn we uitgegaan van een scenario dat alleen nog maar kon meevallen. De heffingen voor 2014 zijn door het productschap op nul gezet. Daarom willen we financiële tegenvallers voorkomen. Als medewerkers vóór 1 januari 2015 een andere baan vinden, scheelt dat in kosten voor het sociaal plan.”

Het PA leed in 2013 een verlies van 5,1 miljoen euro. Voor dit jaar begroot het PA een verlies van 4 miljoen euro. Aan het eind van 2014 heeft het PA nog een eigen vermogen van 4,5 miljoen euro. Het productschap had begin 2013 nog een eigen vermogen van 13,6 miljoen euro. Voor dat jaar zijn de heffingen verlaagd. Voor dit jaar zijn de heffingen op nul gezet. Daardoor dalen de inkomsten van 16,1 miljoen in 2013 naar 1,9 miljoen euro dit jaar. Het eigen vermogen zakt naar 4,5 miljoen euro op 31 december 2014, blijkt uit de herziene begroting.

Het PA wil het eigen vermogen dit jaar terug brengen naar nul, zegt secretaris Matthé Elema. “Het is de bedoeling dit geld te besteden aan activiteiten die overeenstemmen met de doelstellingen van het productschap, toegespitst op die sectoren die de reserves hebben opgebouwd. Geld dat in het verleden is opgebracht door akkerbouwers, komt ten goede aan hen. Bakkersgeld gaat terug naar de bakkerijsector. Het ligt voor de hand om bijvoorbeeld de reserves van de teeltfondsen te besteden aan toekomstig onderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de nog op te richten Brancheorganisatie Akkerbouw.”

Het was de bedoeling om de BO Akkerbouw donderdag na de bestuursvergadering op te richten. Omdat nog niet alle handtekeningen zijn gezet, gebeurt dat binnenkort.

Het kabinet heft de productschappen op per 1 januari 2015. In een brief van 21 juni 2013 melden minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken dat de overheid 31 miljoen euro heeft gereserveerd voor de kosten die gemoeid zijn met de overdracht van de publieke taken van de productschappen naar de overheid. De overige kosten komen voor rekening van de productschappen.

Beheer
WP Admin