Foto: Ton Kastermans Fotografie AlgemeenNieuws

Advies: geef gemeenten meer armslag bij grondbeleid

Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om zelf belasting te innen voor het voeren van een eigen grondbeleid.

Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies over instrumenten voor het grondbeleid. Het advies is geschreven met het oog op de inpassing van het grondbeleid in de nieuwe Omgevingswet. De RLI doet een aantal aanbevelingen, waarvan er een is dat lokale overheden zelf instrumenten en financieringsmogelijkheden moeten krijgen.

Dat is zowel in steden als in plattelandsgebieden van belang, aldus de RLI. Beide categorieën van gemeenten hebben te maken met veranderingen in de leefomgeving (bijvoorbeeld door krimp), de ontwikkeling van die gebieden kan alleen worden gerealiseerd als de gemeenten beschikken over het geld.

‘Onteigening van gronden uitbesteden aan private partijen’

Bij de presentatie van het rapport ontstond donderdag direct al discussie over de vraag of de overheid de onteigening van gronden zou kunnen ‘uitbesteden’ aan private partijen. In de huidige praktijk hebben netbeheerder Tennet, Rijkswaterstaat en Prorail ook een onteigeningsbevoegdheid. Volgens de RLI kan die bevoegdheid ook aan (andere) private partijen worden overgedragen, mits is geborgd dat de grondeigenaar dezelfde bescherming krijgt als nu het geval is. Als onteigening bij private partijen wordt neergelegd, ligt daar ook het financiële risico, aldus de RLI.

Beheer
WP Admin