Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Adema hoopt op steun bedrijfsleven bij ontwikkeling stoffenbalans

Demissionair minister Piet Adema van landbouw probeert het bedrijfsleven mee te krijgen om bij te dragen aan de ontwikkeling van doelsturing, zoals via de (afrekenbare) stoffenbalans.

In de landbouwbegroting die op Prinsjesdag is aangeboden aan de Tweede Kamer staat dat het kabinet € 10 miljoen uittrekt voor de ontwikkeling van doelsturing, waaronder de stoffenbalans voor het mestbeleid en de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor het verduurzamen van de sector.

Doelsturing is een werkwijze waarbij een ondernemer op zijn bedrijf passende maatregelen kan nemen om de uitstoot te reduceren. Dit moet in de plaats komen van de middelvoorschriften zoals de generiek opgelegde 1-oktoberregel of bemestingsvrije bufferstroken langs waterlopen.

In 2024 wil Adema in de praktijk ervaring gaan opdoen met de stoffenbalans 1.0. Dit om op termijn het sturen op doelen mogelijk te maken en daarmee af te komen van de vele regels (middelvoorschriften) die nu opgelegd worden.

Uitrol KPI’s kringlooplandbouw noodzakelijk

“Ik denk dat veel meer ketenpartijen wel interesse hebben om hieraan bij te dragen. Ik wil daarom ketenpartijen, zoals banken ook uitnodigen om met ons mee te werken aan doelsturing en om zo de pot groter te maken. Dan kunnen we samen fors gaan investeren, zodat we de omslag echt gaan maken. Boeren verdienen dat. Ze moeten kunnen sturen op eigen erf. We zien ook dat de middeldoelschriften steeds moeilijker worden en voor enorme druk zorgen op het boerenerf. We moeten daarom echt stappen zetten”, aldus Adema.

Voor integrale verduurzaming op bedrijfsniveau is verdere ontwikkeling en uitrol van de KPI’s kringlooplandbouw nodig. Op deze manier kunnen duurzaamheidsprestaties van boeren inzichtelijk gemaakt worden. De KPI’s moeten op termijn de basis worden voor certificering van duurzame landbouwproductie, doelsturing en het belonen vanuit markt en overheid.

Voor de uitvoering van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt in 2024 25,7 miljoen uitgegeven. In 2025 is dat 28,9 miljoen.

Lees meer over de verkiezingen!

Reacties

Beheer
WP Admin