Het invullen van de Gecombineerde opgave gaat moeizaam door problemen met perceelskaarten. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Adema erkent problemen met perceelskaarten GLB

Landbouwminister Piet Adema erkent dat er veel problemen zijn met de kaarten die gebruikt worden voor de Gecombineerde opgave voor het GLB. “Het blijkt dat er in de kaarten veel doublures zitten. Het ICT-systeem werkt ook traag”, aldus Adema.

Veel boeren hebben vorig jaar meegedaan met de BGT-check om ervoor te zorgen dat de percelen goed in het systeem voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) staan. Nu krijgen ondernemers echter opnieuw reeksen foutmeldingen over de exacte ligging van percelen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vroeg tijdens een debat in de Tweede Kamer opheldering hierover. Eerder was al duidelijk dat er veel fouten zitten in de ingetekende bufferstroken, maar nu blijken ook bij de ingetekende percelen veel problemen met de perceelsgrenzen.

Afstemming lastig

“Er zijn een aantal partijen die moeten zorgen dat de BGT-kaarten goed zijn: gemeenten, waterschappen, provincies maar ook het Rijk. Dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Er is nu veel afstemming met diverse overheidslagen en RVO probeert ook zo goed mogelijk het systeem te optimaliseren”, aldus Adema.

De landbouwminister gaf boeren eerder deze week al een maand langer de tijd om de Gecombineerde opgave in te dienen, tot 15 juni. Het invullen van de gegevens voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vraagt door het nieuwe systeem aanzienlijk meer tijd en meer ondersteuning door adviseurs.

2023 overgangsjaar GLB

De coulance die Bisschop vraagt om ook gedurende de rest van het jaar nog zaken te wijzigen of toe te voegen in het systeem wil Adema niet bieden. Hij wijst erop dat het eerste jaar als overgangsjaar wordt gezien waarbij alleen waarschuwingen worden uitgedeeld bij fouten. Het intrekken van ecoregelingen kan wel tot en met eind oktober, maar het toevoegen kan dan niet meer. De inzet van de overheid is erop gericht dat de uitbetaling wel gewoon volgens planning gaat. Adema zegt zelfs te onderzoeken of het mogelijk is om eerder een voorschot uit te betalen.

Reacties

  1. minder glb premie en meer Adviseurs kosten. heb de factuur al liggen 3x zoveel als normaal. maar de boer moet een goed verdien model hebben hoor

    1. Het gaat bij lnv niet over een beter verdienmodel voor de boer maar een beter verniel model voor de boer…..

Beheer
WP Admin