Actieve varkens in varkensstal. - Foto: Bart Nijs VarkensNieuws

Activiteitsmeter voor varkens in de maak

Voormalig varkenshouder Twan Cleassens werkt aan een smartwatch voor varkens. Zijn bedrijf Piglets Treatment System komt met een systeem om op afstand de gezondheid van varkens te monitoren.

De techniek heet Animal Vitality Tracker. De tracker registreert op dierniveau hoe actief een varken is en hoe vaak het bijvoorbeeld gaat drinken. Zodoende wordt vroegtijdig zichtbaar of de varkens genoeg water opnemen. Een dier dat onvoldoende drinkt, valt zodoende snel op en kan desgewenst extra zorg krijgen.

Profiel per varken

Met deze techniek is het mogelijk een gezondheidsprofiel per varken te maken. De exacte wijze waarop de varkens worden gevolgd, wil Cleassens nog niet kwijt.

Innovatie marktrijp maken

De ontwikkeling van de Animal Vitality Tracker duurt nog zeker een jaar. De voormalig varkenshouder krijgt daarbij hulp van studenten van de HAS Hogeschool en Maastricht University. Met hulp van het Limburgse innovatieplatform Crossroads probeert Claessens tevens subsidiegeld te ontvangen om zijn innovatie marktrijp te krijgen.

Beheer
WP Admin