Sinds deze week worden vier à vijf percelen twee maanden bevloeid: van half januari tot half maart, net voor de start van het mestseizoen. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Achterhoekse boeren pompen water terug

Achterhoekse boeren proberen water in hun landbouwgrond vast te houden door het terug op het land te pompen.

Waterschap Rijn en IJssel werkt voor het tweede jaar op rij samen met boeren in de strijd tegen droogte.

Water vasthouden in de wortelzones

Sinds deze week worden vier à vijf percelen twee maanden bevloeid: van half januari tot half maart, net voor de start van het mestseizoen. Deze periode is het meest geschikt, omdat het in de winterperiode meer regent dan nodig is. Dit zorgt voor een behoorlijke aanvulling van het grondwater, ziet het waterschap.

Door water vast te houden in de wortelzone van de bodem, blijft het vochtgehalte voor langere periode op orde. Dit heeft geen effect op de gewassen in natte perioden, maar wel in droge perioden.

Het waterschap werkt sinds het droge jaar 2018 actief samen met grondeigenaren en partners om water met concrete maatregelen vast te houden in de haarvaten van de watersystemen.

Beheer
WP Admin