Op 23 juni trok zwaar noodweer over Zuidoost-Brabant - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Achmea en Aegon weigeren schade uit te keren

Enkele grote verzekeringsmaatschappijen keren bij tientallen veehouders in Zuidoost-Brabant die op 23 juni door noodweer zijn getroffen, geen schade aan daken uit.

Het betreft hagelschade, zeggen verzekeraars Achmea en Aegon, terwijl de boeren alleen voor stormschade zijn verzekerd. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers vindt de opstelling ‘te kinderachtig voor woorden’. “Wij spreken over een ijsstorm en de grote verzekeraars verschuilen zich achter óf storm óf hagel”, legt Huijbers uit. “Ze laten mensen in de kou staan.”

Uit een inventarisatie onder ZLTO-leden blijkt dat Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en Klaverblad wel uitkeren. Zij maken vanwege de bijzondere omstandigheden geen onderscheid tussen storm en hagel.

Extreme hagel uniek

De kwestie treft onder meer boeren in de omgeving van Luyksgestel, Deurne en Someren. Daken zijn tegen ‘gewone’ hagel bestand, maar de zogenoemde supercel van 23 juni was uniek, aldus ZLTO. Extreem grote hagelstenen donderden in een zware bui op de daken van woonhuizen maar ook stallen en schuren, met grote schade en soms gaten in het dak tot gevolg.

Het noodweer trof ook tuinders, maar die zijn verplicht verzekerd tegen hagelschade. Dat kippenboeren, varkensboeren en melkveehouders meestal geen hagelschadeverzekering hebben, kan hen niet kwalijk worden genomen, vindt Huijbers. “Dat is geheel te goeder trouw. Vaak op advies van de verzekeringsmaatschappij kiezen veehouders wel voor verzekeren voor storm en niet voor hagel.”

ZLTO wil leden ondersteunen

ZLTO zegt de druk op de ‘weigerachtige verzekeraars’ op om ook ‘de soepelere lijn’ in te zetten. “Wel dertig jaar premie betalen en dan nu zo weigerachtig? We zullen leden die niet voor hagelschade maar alleen voor stormschade zijn verzekerd en nu tegen problemen aanlopen, ondersteunen. We roepen leden nadrukkelijk op om zich te melden via meldschade@zlto.nl“, besluit Huijbers.

Beheer
WP Admin