10 mei 2024, in de omgeving van Nagele (Fl.). Wateroverlast in een perceel uien. Productievolumes in de akkerbouw staan onder druk, mede door het natte weer, aldus ABN Amro. AlgemeenNieuws

ABN Amro: productievolume landbouw krimpt 3% in 2025

Het productievolume van de landbouw in Nederland zal volgend jaar 3% krimpen. Vorig jaar en dit jaar laten beide een krimp van 1,5% zien. Ondanks deze krimp staat de sector er financieel wel goed voor. Dat concludeert ABN Amro in een eigen studie.

Het aanbod van eieren, vleeskuikens en varkensvlees is krap. dit komt door omschakeling op Beter Leven in de pluimveehouderij en door uitkoopregelingen waar varkenshouders gebruik van maken. In heel West-Europa krimpt de varkensstapel en volgens de bank gaat deze krimp door.

Extreem weer

Ook in de akkerbouw staan volumes onder druk, signaleert de bank. Dat geldt dan voor de vollegrondsteelten, die dit jaar veel last hebben van het natte weer, wat de volumes zal drukken. In de belichte teelten neemt de productie juist toe dankzij de gedaalde energieprijzen.

Hogere melkprijzen, mest afzetten duurder

De prijzen in de plantaardige teelten en in de pluimvee- en varkenshouderij blijven volgens de verwachting van de bank hoog. De melkprijzen zullen door toegenomen vraag iets hoger uitpakken dan vorig jaar bij lagere kosten voor voer en kunstmest. Wel meldt de bank hogere kosten vanwege het natte voorjaar. Verder stijgen de financieringslasten als gevolg van gestegen rente en gaan ook de mestafzetkosten omhoog.

Beheer
WP Admin