<em>Foto: Ronald Hissink</em> RundveeNieuws

ABN Amro: melkprijs herstelt in tweede helft 2016

ABN Amro verwacht dat de melkprijs in 2016 stabiliseert en aan het einde van het jaar wat kan stijgen. De bank ziet de Chinese zuivelimport weer wat aantrekken. Het gemiddelde van de laatste vijf jaar, 39 cent per kilo, blijft nog wel even ver weg en ABN Amro denkt dat boeren dus ook in 2016 nog druk op inkomens zullen voeren.

ABN Amro doet de voorspelling in zijn Visie op Sectoren, een jaarlijks terugkerend rapport. De visie is een stuk negatiever dan eind 2015, toen de bank nog verwachte dat dit jaar de prijs met 7,5% zou aantrekken. Nu denkt ABN Amro dat de productiewaarde met 5% zal toenemen. Prijzen blijven gelijk maar het volume groeit wel.

Aanhoudende druk melkveehouders

De bank put hoop uit een dalende productiegroei het feit dat China in januari 45% meer melk kocht dan een maand eerder. Zicht op opening van de Russische markt is er nog niet. Vorig jaar had 60% van de melkveehouders een negatieve kasstroom, aldus LEI Wageningen UR. Voor dit jaar verwacht ABN Amro aanhoudende druk.

Vooruitzichten zuivel op lange termijn positief

De vooruitzichten op de zuivelmarkt voor de lange termijn zijn positief, schrijft de bank. Door de groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart neemt de vraag naar zuivel wereldwijd met meer dan 2% per jaar toe. De bank waarschuwt wel dat prijzen blijven schommelen, waarbij in sommige jaren opbrengsten niet kostendekkend zullen zijn.

Voorzichtig herstel prijzen varkenshouderij

ABN Amro voorziet ook voorzichtig herstel van prijzen in de varkenshouderij. Het aantal bedrijven is de afgelopen 10 jaar gehalveerd en sinds 2012 dalen prijzen voor vleesvarkens. Omdat de economie herstelt en de productie in de varkenshouderij daalt, denkt ABN Amro dat de prijs in 2016 niet verder zal dalen. De omzet in de sector groeit 0,5%.

Hogere productiewaarde pluimveehouderij

De bank denkt dat de productiewaarde van de pluimveehouderij in 2016 zal toenemen. De toenemende export voor vleeskuikens is een trend die al jaren doorzet maar volgens de marktvorsers naar verwachting de komende jaren licht zal afvlakken. De export van eieren leefde op door extra vraag vanuit de VS, maar die zal weer wegebben.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin