Foto: Penn Communicatie AlgemeenNieuws

Aanmelden voor automatische taxatie ganzenschade

Vanaf 1 november is het mogelijk om percelen aan te melden voor de automatische taxatie van ganzenschade in seizoen 2020-2021.

Het gaat om schade aan percelen die binnen aangewezen ganzenfoerageer- of ganzenrustgebieden liggen. Aanmelden kan tot 15 februari 2021 online via MijnFaunazaken. Dat meldt BIJ12.

Online aanmelden

BIJ12 doet het verzoek om de percelen zo snel mogelijk online aan te melden. Als de gegevens niet tijdig binnen zijn, kan BIJ12 geen opdracht voor een taxatie geven en wordt geen tegemoetkoming in faunaschade verleend.

  • Meld je aan in het online portal.
  • Selecteer onder ‘Mijn perceelgegevens’ de knop ‘Autotax percelen’.
  • Is de informatie van de percelen juist? Klik dan op ‘Autotax gereed melden’.

Beperkte mogelijkheid tot schadebestrijding

Voorheen hoefden percelen niet aangemeld te worden. Sinds 2019 is dit echter nodig om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding in ganzenfoerageer- of ganzenrustgebieden. In deze gebieden gelden vaak beperkte maatregelen om schade te voorkomen, zoals verjaging met hulpmiddelen en bejaging met het geweer. Provincies hanteren een verschillend beleid als het gaat om behandelbedragen en eigen risico‘s.

Beheer
WP Admin