AkkerbouwOpinie

Aandacht nodig voor kwaliteit uien

De ui is een wispelturig gewas. Sommige jaren moet je geld toegeven om ervan af te komen, andere jaren zijn ze goud waard.

Een speculatief gewas ook. De afhankelijkheid van het al even onberekenbare Rusland als afzetmarkt speelt daarin een rol. Nederland is een van ’s werelds grootste exporteurs. Ook al zoiets raars. We zijn bij lange na niet de grootste producent. Slechts een heel klein deel van de wereldconsumptie is lokaal geproduceerd.

Een gewas voor de handel, dus. Een gewas met een kans op, maar geen garantie voor extra inkomen. Het afgelopen jaar was goed, achteraf gezien. Het Boerderij-poolprijsonderzoek wijst daarbij uit dat late levering het meest opbracht. Wie het meeste risico nam, ofwel, wie het meeste lef had, was dus het best af. Daarbij geldt natuurlijk: behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Als markt zo belangrijk is voor het succes van een teelt, bestaat het risico dat de aandacht voor kwaliteit verslapt. Waarom energie steken in zorgvuldige teelt, als die energie toch niet wordt beloond? Dat is een gevaarlijke redenering. Zo is koprot nog steeds een hardnekkig probleem. Dit verdient aandacht tijdens het hele traject van teelt en bewaring. Uiteindelijk is kwaliteit ook goed voor de verkoop. Een garantie voor goede prijzen is het niet, maar verhoogt wel de kans daarop.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin