RundveeNieuws

8,2 procent FrieslandCampina-bedrijven kiest voor deelweidegang

Amersfoort – Op 8,2 procent van de melkveebedrijven van FrieslandCampina-leden is afgelopen jaar voor deelweidegang gekozen.

Op 69 procent van de bedrijven was sprake van volledige weidegang. Dat blijkt uit cijfers van de zuivelonderneming.

Het totale percentage FrieslandCampina-bedrijven dat een vorm van weidegang toepast daalde in 2014 van 79,1 naar 77,2 procent. Het percentage van de koeien dat weidegang krijgt wordt niet genoemd. In 2014 paste in Nederland 77,8 procent van de melkveebedrijven weidegang toe.

In het Convenant weidegang en in de Duurzame Zuivelketen is vastgelegd dat zuivelondernemingen zich inspannen het niveau van 2012, in totaal 81 procent weidegang, te handhaven. Om weidegang verder te stimuleren verhoogde FrieslandCampina per 1 januari 2015 haar weidegangtoeslagen. Het assortiment  weidezuivel wordt verder uitgebouwd en leden die weer weidegang willen toepassen krijgen ondersteuning.

De weidegangtoeslag is per 1 januari 2015 verhoogd van €0,50 naar €1,00 per 100 kilo melk. Melkgevende koeien moet gedurende minimaal 120 dagen per kalenderjaar, ten minste 6 uur per dag in de wei grazen. Met maximaal 10 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel. De melkkoeien moeten uiterlijk op 15 juni voor het eerst geweid hebben.

De deelweidegangtoeslag is sinds begin dit jaar verhoogd van €0,125 naar €0,46 per 100 kilo. Op deze bedrijven moet 25 procent van het rundvee ten minst 120 dagen per kalenderjaar weidegang krijgen. Ook hier moet het rundvee uiterlijk op 15 juni de wei in. Voor deelweidegang geldt de regeling van maximaal 10 koeien per hectare beweidbare huiskavel niet.

Naast de bijdrage van FrieslandCampina voor weidegang wordt bij elk bedrijf een bedrag van €0,35 per 100 kilo melk ingehouden voor financiering van de weidetoeslag.

Beheer
WP Admin