Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

5 miljoen kilo voor melkvermindering aangemeld

De animo voor het melkverminderingsplan is voor de komende 3 maanden (november tot en met januari) een stuk kleiner dan vorige maand.

Volgens voorlopige gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben zich ongeveer 230 melkveehouders gemeld. De gezamenlijke productievermindering bedraagt ongeveer 5 miljoen kilo.

De kans is groot dat de aanvragen niet geheel kunnen worden toegekend, omdat bij de vorige tranche bijna 99% van het beschikbare budget (€150 miljoen) is toegezegd. In totaal heeft de Europese Commissie budget voor een productievermindering van 1.071.428 ton melk. De Europese Commissie betaalt €14 per 100 kilo niet geleverde melk, in vergelijking met de productie in dezelfde periode in het voorgaande jaar.

3.932 inschrijvingen bij eerste tranche

Bij de 1e tranche in september schreven 3.932 Nederlandse melkveehouders zich in, voor in totaal ruim 80 miljoen kilo melk. Nu is er voor geheel Europa nog ruimte voor de productievermindering van ruim 12 miljoen kilo.

Als er is overschreven, dan zal er naar rato worden toegekend. Dat betekent dat de toekenning van de verminderde productie per boer lager zal zijn dan waarvoor is ingeschreven.

De definitieve toekenning zal op korte termijn duidelijk zijn, zodat melkveehouders weten waar ze aan toe zijn. De 1e tranche in september leverde in geheel Europa bijna 52.000 aanmeldingen op, met een gemiddelde productievermindering van 20.000 kilo. De gemiddelde aanmelding in Nederland bedroeg 20.400 kilo.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.