Bijna driekwart van de PAS-melders (1.822 dossiers) wacht momenteel nog op een besluit of oplossing. – Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

166 PAS-melders gelegaliseerd, bijna driekwart wacht nog op beslissing

166 PAS-melders zijn gelegaliseerd, maar bijna driekwart wacht nog op een beslissing. Van de 2.557 ingediende dossiers is slechts een klein deel afgerond, zo blijkt uit antwoorden van demissionaire ministers.

166 PAS-melders zijn op dit moment gelegaliseerd. Dat schrijven demissionaire ministers Adema (LNV) en Van der Wal (Stikstof en Natuur) in antwoord op Kamervragen. Van de in totaal 2.557 ingediende dossiers hebben nu 148 PAS-melders een bestuurlijk rechtsoordeel ontvangen omdat er geen stikstofruimte nodig is. Nog vier andere PAS-melders hebben te horen gekregen dat er geen vergunning nodig is en zeven anderen zitten in een procedure hiertoe. Nog eens zeven PAS-melders hebben ook een vergunning, maar daartegen loopt een beroepsprocedure.

Geen legalisatie voor 397 PAS-melders

Overigens is van 172 legalisatieverzoeken vastgesteld dat die dubbel zijn ingediend of later zijn ingetrokken. Hier is legalisatie niet meer nodig. Voor nog eens 397 PAS-melders geldt dat ze niet in aanmerking komen voor legalisatie. Onder meer omdat projecten al vergund waren, ze niet meldingsplichtig waren of onvoldoende gerealiseerd zijn. Op dit moment wacht nog bijna driekwart van de PAS-melders (1.822 dossiers) op een besluit of oplossing.

Verplaatsingsregeling voor veehouders

Naast de ondersteuning van de Nationale Grondbank is er ook aandacht voor de verplaatsingsregeling voor veehouders. Deze regeling is bedoeld om individuele veehouders te stimuleren hun bedrijf te verplaatsen zonder het gelijke speelveld in de landbouw te verstoren. De regeling moet ervoor zorgen dat veehouders financieel gecompenseerd worden voor hun verplaatsing, zonder dat dit leidt tot overcompensatie. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking van deze regeling binnen de geldende Europese steunkaders. Het streven is om de regeling voor het zomerreces te notificeren bij de Europese Commissie, zodat deze zo spoedig mogelijk daarna gepubliceerd en opengesteld kan worden.

Beheer
WP Admin