Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

15.000 hectare landbouw wordt natuur of bebouwing

De totale oppervlakte landbouwgrond in Nederland is tussen 2012 en 2015 met 15.000 hectare afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS.

In die 3 jaar tijd is het areaal aan natuurgebieden met 11.000 hectare toegenomen. Dat is niet allemaal voormalig landbouwgrond, een deel was voorheen bosgebied.

54% grond is landbouw

Veel van de verdwenen agrarische percelen is open natuur geworden, ook is er meer grond in gebruik als bebouwd terrein voor woningen of bedrijven. 54% van alle grond in Nederland is in gebruik voor de landbouw.

De totale oppervlakte van Nederland bedraagt 4.145.000 hectare. Tussen 2012 en 2015 heeft 45.000 hectare in Nederlanden andere bestemming gekregen.

Het CBS berekent met behulp van luchtfoto‘s, kaarten en ander materiaal op welke manier de beschikbare grond wordt gebruikt.

Beheer
WP Admin