Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

10% meer mestverwerking in Vlaanderen

In Vlaanderen is vorig jaar 41,5 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt, inclusief export van ruwe mest. Dat was 10% meer dan het jaar ervoor.

In 2014 en 2015 ging het respectievelijk nog om 36,9 en 37,7 miljoen kilo stikstof. Dat blijkt uit een recente peiling van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM). Die organisatie wijt de forse stijging vooral aan nieuwe, strengere bemestingsnormen.

Het grootste gedeelte van de mestverwerking (en -export) kwam voor rekening van de varkens- (43%) en pluimveesector (42%). Opvallend is dat de mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen maar met 6% steeg en dus geen gelijke tred hield met de verwerking.

Ondercapaciteit

In 2016 was niettemin nog steeds maar liefst 23,6% van de totale capaciteit niet benut. Dat was in 2015 zelfs nog 25,4%. De ondercapaciteit – vooral in West-Vlaanderen – wordt vaak veroorzaakt door technische storingen of het ontbreken van milieuvergunningen. Maar volgens VCM geven 20 van de 121 mestverwerkingsinstallaties in Vlaanderen ook aan dat er simpelweg onvoldoende mestaanbod is.

Uit de VMC-peiling blijkt verder dat de export van ruwe varkensmest naar Nederland met 16% is afgenomen; 29.000 ton minder. Daarmee wordt de tendens van voorgaande jaren voortgezet. Ook de uitvoer van ruwe pluimveemest naar Nederland daalde, met 7%. Dat staat gelijk aan 10.000 ton minder.

Beheer
WP Admin