Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

Zwavelgehalte Nederlandse bodem daalt significant

Het zwavelgehalte in de Nederlandse bodem is in de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen.

Dat blijkt uit analyseresultaten van Eurofins Agro. In kleigronden is de afname in de periode 2005-2015 gemiddeld 15%, in zandgronden zelfs meer dan 30%.

Zwavel is nodig voor de vorming van eiwitten in de plant. Het speelt daarmee een rol bij zowel opbrengst als kwaliteit van gewassen.

Milieumaatregelen

De aanvoer van zwavel via depositie, organische mest, grondwater en mineralisatie van bodemorganische stof neemt sterk af. Vooral de aanvoer vanuit de lucht is vanwege milieumaatregelen vrijwel nihil geworden.

Tot eind vorige eeuw werd zo wel tot 50 kilo zwavel per hectare aangevoerd. Door de lagere aanvoer bevat de organische stof ook minder zwavel, waardoor uit mineralisatie steeds minder vrij komt.

Beheer
WP Admin