Foto: Koos van der Spek RundveeNieuws

Zwavelbemesting extra belangrijk door koude grond

Lochem – ForFarmers adviseert veehouders na te denken over de zwavelbemesting van hun grasland. Reden daarvoor is de bodem naar verwachting pas eind mei echt veel zwavel begint te leveren vanuit mineralisatie. Daarom is het raadzaam om voor de eerste, maar vaak ook voor de tweede snede zwavel bij te bemesten. Zeker nu de bodem door het koude weer van de afgelopen weken onvoldoende is opgewarmd om zwavel voor grasgroei beschikbaar te laten komen, zo stelt ForFarmers.

Zwavel bijbemesten zorgt voor een duidelijke meeropbrengst en geeft ook een betere eiwitkwaliteit. Dat komt omdat zwavel is een essentieel onderdeel van het eiwit in gras. Daarom vindt ForFarmers voor een optimale groei van het gras met de juiste hoeveelheid en kwaliteit eiwit zwavel onmisbaar.

Door rekening te houden met de soort kunstmest is aan de zwavelbehoefte van de bodem en het gewas te voldoen. Er zijn meerdere zwavelhoudende meststoffen op de markt. Deze zijn zowel in vloeibare vorm als in korrelkunstmest verkrijgbaar. Combineren van zwavel met een stikstofhoudende meststof scheelt een werkgang.

Beheer
WP Admin