Foto: Anne van der Woude RundveeNieuws

Zuivel wil KringloopWijzer verder uitrollen

Zuivelbedrijven verenigd in de NZO gaan de KringloopWijzer (KLW) als managementinstrument de komende maanden verder onder de aandacht brengen.

Dit gebeurt op regiobijeenkomsten. Bedrijfsadviseurs helpen mee. De KLW kan volgens hen het werkelijke zicht op de mineralenstromen vergroten en zicht geven op de emissies naar de lucht via een speciale CO2-tool.

Eerder drong LTO Nederland al aan op een uitgebreide pilot met de KLW in het nieuwe jaar.

LTO en NZO willen de KLW ook graag gebruiken als een wettelijk controlemiddel voor de mest- en mineralenboekhouding. De overheid heeft daar grote bedenkingen bij. Een recente analyse door de NVWA bleek zeer kritisch over de handhaafbaarheid en fraudegevoeligheid van een wettelijke KLW