Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Zuiderzeeland verpacht ruim 50 hectare dijkpercelen

Waterschap Zuiderzeeland verpacht vier dijkpercelen met een oppervlakte van in totaal bijna 50 hectare.

Het gaat om percelen in Lelystad, Zeewolde en Rutten. De percelen hebben de bestemming waterkering, met gedeeltelijke landbouwkundige bestemming grasland. Het tweetal percelen in Lelystad (ruim 13 en 7 hectare) is te gebruiken voor beweiden met schapen. De percelen in Zeewolde (ruim 3 hectare) en Rutten (ruim 25 hectare) worden uitgegeven als hooiland. De pachtprijs varieert van € 438 tot € 484 per hectare per jaar. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk maandag 17 februari inschrijven. De pachtperiode gaat in op 15 maart en eindigt op 14 maart 2023. Deze termijn wordt van rechtswege niet verlengd. Na afloop van deze periode gaat er eventueel een nieuwe pachtperiode in.

Voorwaarden aanvragen

Alleen aanvragen van veebedrijven worden in behandeling genomen, zegt het waterschap. Voorwaarde van pacht is dat de percelen gebruikt worden voor het eigen bedrijf. Daarnaast mag de totale oppervlakte van de bij het waterschap gepachte percelen niet meer dan 50% van het vaste totale oppervlakte van het bedrijf bedragen. Verder gaan inwoners van Flevoland voor. Wanneer er dan nog meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten per perceel zijn, wordt er geloot.

Voor het inschrijfformulier, een kaart met locatiegegevens, de algemene voorwaarden en meer informatie kunnen belangstellenden mailen naar grondzaken@zuiderzeeland.nl.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin