Zorgboerderij De Boerderij.<br /><em>Foto: Ruud Ploeg </em> AlgemeenOpinie

‘Zorgboerderijen onder schot’

Er zijn zorgboerderijen die niet goed functioneren. Alberto Stegeman heeft dat laten zien in een programma over een zorgboerderij in Molenschot.

Ik begrijp wel dat zo’n programma altijd tendentieus is, anders is er niets aan. Maar er zal zeker iets mis zijn op zorgboerderij De Hoge Aard. Als voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg kom ik op veel zorgboerderijen. Als er een klacht van een cliënt, mentor of ouder binnenkomt rukken wij uit met zijn drieën om te bepalen of een klacht gegrond is of niet. Soms is een klacht over een zorgboerderij gegrond – er zijn fouten gemaakt – en soms niet.

Kwaliteit

Ook als een klacht gegrond is, wil dat niet zeggen dat de zorgboerderij niet deugt. Veel hangt af van de reactie van de zorgboer. Wordt de fout erkend, is men bereid lering te trekken uit klachten, de adviezen van de commissie op te volgen, zijn er zaken intussen verbeterd? Zo ja, dan is dat is een indicatie voor kwaliteit. Een enkele keer zet de zorgboerderij de hakken in het zand. Er is geen fout gemaakt, klachten worden ontkend, de cliënt of de ouders deugen niet en de commissie deugt ook niet. In zo’n geval kan er sprake zijn van “een ernstige situatie met een structureel karakter”, waarop we de Inspectie voor de gezondheidszorg inlichten, die sancties kan instellen. Door de Federatie Landbouw en Zorg wordt de certificering ingetrokken en soms wordt de zorgboerderij dan uiteindelijk gesloten.

Vaak kun je als commissie niet rechtstreeks de vinger leggen op misstanden. Maar het gekke is, dat je meestal snel ziet of een instelling deugt of niet. Eigenlijk hetzelfde als je op een gewoon boerenerf komt: je kunt snel zien of er een goede boer zit of niet. Als we vertrekken stellen wij elkaar de vraag: zou je hier je oude moeder of je kind met een beperking willen achterlaten? Als het antwoord “nee” is, vinden we de klacht vaak gegrond. Het vervelende is, dat wij wel menen te kunnen beoordelen of een zorgboerderij deugt of niet, maar als je in de klem zit voor een plekje, zal dat vaak lastig zijn. Ter geruststelling: de overgrote meerderheid van de zorgboerderijen deugt. Daar wordt met grote inzet en veel liefde goede zorg verleend. Als we dat zien, gaan we opgewekt weer naar huis.

Beheer
WP Admin