<em>Foto: Peter Roek</em> AlgemeenNieuws

Zorgboerderijen kunnen complexe zorgvraag niet aan

De kwaliteit van de opvang op zorgboerderijen kan vrij snel tekort schieten. De begeleiding van kinderen met zware en complexe problematiek, kan het vermogen van medewerkers op een zorgboerderij gemakkelijk te boven gaan.

Tot die conclusie komen de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een gezamenlijk rapport ‘Naar een verantwoorde hulp voor jeugd op een zorgboerderij‘.

Het rapport kwam tot stand op basis van onderzoek naar de veiligheid en de kwaliteit van de hulp bij zorg- en verblijfsboerderij De Hoge Aard in het dorp Molenschot, vlakbij Breda. Vorig jaar brachten medewerkers naar buiten dat kinderen daar werden verwaarloosd en mishandeld. De inspecties constateren dat de hulp die De Hoge Aard bood ontoereikend was. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat de fysieke veiligheid van de kinderen in gevaar was. De zorgboerderij had een ‘op beheersing gericht opvoedingsklimaat’ dat de kinderen, met veelal psychische problemen die permanent op de zorgboerderij verbleven, onvoldoende mogelijkheden bood zich optimaal te ontwikkelen naar volwassenheid.

‘Veeleisend bestaan’

De kans dat ook andere zorgboerderijen in een situatie terechtkomen dat er onvoldoende sociaal-emotionele veiligheid wordt geboden aan kinderen, achten de inspecties vrij groot. Het verblijf van kinderen met een complexe zorgvraag stelt hoge eisen aan deskundigheid in inzet van mensen. “Het kan een veeleisend bestaan zijn van 24 uur, 7 dagen per week, zeker als dit gecombineerd moet worden met andere bedrijfsactiviteiten”, zo staat in het rapport.

Dat steeds meer kinderen, waaronder ook kinderen met een zware, complexe problematiek, op een zorgboerderij worden geplaatst, vraagt naar het oordeel van de inspecties om een bezinning op deze vorm van hulp.

In ieder geval moet er meer oog komen (bij de aanbieder en de opdrachtgever van de jeugdhulp) voor het risico dat het kind loopt bij een verkeerde match tussen draagkracht en draaglast van (de medewerkers op) een zorgboerderij, aldus de inspectie.

Beheer
WP Admin