AlgemeenAchtergrond

Zoetwatervoorziening is leidend

De zoetwatervoorziening in Nederland moet op hetzelfde niveau blijven als dat het nu is.

Daarnaast moeten er oplossingen worden gezocht om aan de toenemende vraag naar zoet water te voldoen. Dat staat in het definitieve Nationaal Waterplan dat naar de Kamer is gestuurd.

In het Nationaal Waterplan staat het waterbeleid van de overheid tot 2015. Het ontwerpplan was vorig jaar al klaar. Met dat ontwerpplan was volgens LTO de zoetwatervoorziening in geding. Na de inspraak is het plan op verschillende punten aangepast. Eén ding daarvan is dat de zoetwatervoorziening een prominentere rol in het Waterplan heeft gekregen.

Bezwaren konden niet voorkomen dat verzilting van het Volkerak-Zoommeer, tussen Goeree-Overflakkee, Tholen, Sint-Philipsland en Brabant, doorgaat. Voor 2015 moet zout water het meer in lopen. De landbouw betrekt veel zoet water uit het meer en er is nog geen alternatief.

Het IJsselmeer moet in de toekomst een grote zoetwaterbron voor de hele Nederlandse landbouw worden. Daarvoor moet het peil met anderhalve meter worden verhoogd. Maar daarover komt pas in 2015 een definitief besluit. Wel wordt vastgehouden aan het op termijn ontkoppelen van de peilen van het Markermeer-IJmeer en het IJsselmeer.

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat gaat eerst alternatieven voor verhogen van het IJsselmeerpeil onderzoeken. Verhoging heeft grote gevolgen voor dijken, dorpen en wegen. Daarom wil ze weten of andere plekken als zoetwaterbuffer kunnen dienen. Het IJsselmeer moet Nederland komende eeuw verzekeren van genoeg zoetwater.

Beheer
WP Admin