Zoektocht naar goedwerkende loofdoding AkkerbouwFoto

Zoektocht naar goedwerkende loofdoding

Vanwege het wegvallen van Reglone voor loofdoding in pootgoed wordt naarstig gezocht naar vervangingen in proeven voor de pootgoedacademie op AIKC Rusthoeve uit Colijnsplaat. Niet alleen loofdoding heeft de aandacht ook het toepassen van druppelbevloeiing wordt beproefd.

De proeven moeten uitwijzen welke middelen en welke methode de beste resultaten opleveren in de loofdoding. Hier en daar worden acceptebele resultaten gesignaleerd. Aan de andere kant zijn er ook methoden die het dit jaar wat laten afweten. Op het proefveld zijn de voorlopige resultaten te zien.

Bij druppelbevloeiing zijn de resultaten bemoedigend. Door het druppelen zijn de knollen bij Agria eerder aan de maat en wordt zo’n 20% meer tal geteld.

 • In de proeven met loofdoding werd met name QuickDown veelal in combinatie met andere middelen toegepast. Hier is goed te zien dat er duidelijk verschil zit in de robuustheid van verschillende rassen. Op de voorgrond Agria en daarachter Melody met daarna de herhalingen.

  In de proeven met loofdoding werd met name QuickDown veelal in combinatie met andere middelen toegepast. Hier is goed te zien dat er duidelijk verschil zit in de robuustheid van verschillende rassen. Op de voorgrond Agria en daarachter Melody met daarna de herhalingen.

 • In deze proef werd Pelargonzuur in combinatie met QuickDown toegepast. In de Agria lijkt dit goed resultaat op te leveren.

  In deze proef werd Pelargonzuur in combinatie met QuickDown toegepast. In de Agria lijkt dit goed resultaat op te leveren.

 • In deze proef werd QuickDown in combinatie met Ranman Top en Spotlight plus toegepast. Bovengronds is het loof dood, maar ondergronds is alweer uitloop te zien.

  In deze proef werd QuickDown in combinatie met Ranman Top en Spotlight plus toegepast. Bovengronds is het loof dood, maar ondergronds is alweer uitloop te zien.

 • Hier werd eerst geklapt voor er werd gespoten met Quickdown en Spotlight plus in lagere dosering. Dit geeft in beide rassen een acceptabel resultaat.

  Hier werd eerst geklapt voor er werd gespoten met Quickdown en Spotlight plus in lagere dosering. Dit geeft in beide rassen een acceptabel resultaat.

 • Voor er in deze proef werd geklapt, werd eerst met Quickdown met Ranman Plus gespoten en na het klappen nog een spuitbeurt met Spotlight plus. Andere jaren geeft dit een bemoedigend resultaat maar dit jaar laat deze methode het een beetje afweten. Belangrijk is wel dat onkruiden zoals melde in ieder geval het loodje leggen.

  Voor er in deze proef werd geklapt, werd eerst met Quickdown met Ranman Plus gespoten en na het klappen nog een spuitbeurt met Spotlight plus. Andere jaren geeft dit een bemoedigend resultaat maar dit jaar laat deze methode het een beetje afweten. Belangrijk is wel dat onkruiden zoals melde in ieder geval het loodje leggen.

 • Het toepassen van zuren in combinatie met middelen kan de werking duidelijk positief beïnvloeden. Enkele uren voor deze foto werd gemaakt was gespoten met citroenzuur. Het blad links laat duidelijk het gevolg zien. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe afdoende middelen beschikbaar en zal er door middel van proeven duidelijk moeten worden wat het beste voldoet en dat wellicht per ras.

  Het toepassen van zuren in combinatie met middelen kan de werking duidelijk positief beïnvloeden. Enkele uren voor deze foto werd gemaakt was gespoten met citroenzuur. Het blad links laat duidelijk het gevolg zien. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe afdoende middelen beschikbaar en zal er door middel van proeven duidelijk moeten worden wat het beste voldoet en dat wellicht per ras.

 • De proef met druppelbevloeiing laat bemoedigende resultaten zien. Hier werden de druppeltapes op de rug gelegd voor het meest efficiënte watergebruik.

  De proef met druppelbevloeiing laat bemoedigende resultaten zien. Hier werden de druppeltapes op de rug gelegd voor het meest efficiënte watergebruik.

 • Dit is het resultaat bij Agria. Links gedruppeld en rechts zonder extra vochtgift. Het blijkt dat gedruppeld eerder aan de maat is en ongeveer 20 procent meer tal heeft. Er kan bij een hogere opbrengst dus eerder geoogst worden.

  Dit is het resultaat bij Agria. Links gedruppeld en rechts zonder extra vochtgift. Het blijkt dat gedruppeld eerder aan de maat is en ongeveer 20 procent meer tal heeft. Er kan bij een hogere opbrengst dus eerder geoogst worden.

Lees ook: Geduld nodig met loofdodingsmiddel Quickdown

Beheer
WP Admin