Premium
Met een schijveneg bewerkt Randolf Schulte een bladrammenas groenbemester. De grond kan nu verder opdrogen. Op de achtergrond een op wintervoor geploegd perceel. - Foto's: Sytze Bakker AkkerbouwAchtergrond

Zoektocht naar betere bodem

Reacties

  1. Armer, vergelijk vroeger en nu is iets gecompliceerder dan u denkt.
    Ja wij hebben kiepwagens die 20 ton aardappels kunnen laden, wel drieassers waar de bandenspanning op het land teruggaat naar 1 atm, ook van de tractor die er voor staat. verder rijden we door hulp van GPS zoveel mogelijk over het vaste spuitspoor. We ploegen, als we al ploegen, met een 6 schaar met een flinke tractor maar wel alles bovenover, zoals we dat noemen. niet meer in de voor! Natuurlijk ook met lage druk, minder dan 1 atm. Die 14 tonners waar u over spreekt, vaak smallere banden, 2,5 atm.
    ik nodig u uit om eens te komen vergelijken in de herfst

  2. Goed dat deze akkerbouwer succes lijken te hebben met hun andere benadering van akkerbouw bedrijven. Ik denk dat de achteruitgang van de bodem in de polders komt van de te lage prijzen voor graan, waardoor boeren steeds intensieveer zijn gaan boeren. Dit heeft geleidt tot meer en meer rooivruchten en steeds minder rustgewassen. Hier kwamen de zwaardere oogstmachines bij in de herfst die nog wel eens nat wou uitvallen. Dit oogsten onder natte en late omstandigheden veroorzaakte het niet meer kunnen telen van groenbemesting.

    1. Toen ik midden jaren 80 door de flevo reed naar dronten, zag je in de winter wekenlang de akkerbouwers hun land omploegen met trekkers van iets meer dan 100 pk en een drieschaar ploeg. Dat kon goed want ze hadden in die tijd tijd zat. Ze rooiden aardappelen met een tweerijer en hadden kippers van 14 ton. Maar de trekkers moesten zwaarder en de machines groter. Om dat te betalen meer rooivruchten en minder rustgewassen. Waarom simpel boeren als het ook moeilijk kan? Omdat simpel geen status heeft?

  3. Ook grappig dat zulke reportages geschreven worden alsof de familie Schulte of anderen anno 2022 het wiel heeft uitgevonden. Talloze bedrijven zijn hier allang mee aan de gang in een continu proces!

  4. Grappig dat als je een foto maakt van een akkerbouwer hij tegenwoordig altijd een schop pakt en een beetje grond in zijn hand wil houden. Blijkbaar is een goede akkerbouwer iemand die dat doet. Er zijn er zelfs die eraan ruiken zoals koeboeren aan ruwvoer ruiken. Het zal mode zijn : zogenaamd goed bezig voor de bodem.

Beheer
WP Admin