Een zonnepark op archiefbeeld. - Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

ZLTO in het geweer tegen zonnepark op landbouwgrond

De gemeente Cranendonck in Noord-Brabant is akkoord met de komst van een 76 hectare groot zonnepark op wat volgens ZLTO landbouwgrond is. ZLTO is dan ook fel tegen het plan.

Het zonnepark zal bestaan uit 49 hectare aan panelen, de overige hectaren worden gebruikt voor stukjes natuur met wandelpaden.

ZLTO is tegenstander van de komst van het park. Volgens de landbouworganisatie gaat het hier om uitstekende landbouwgrond en mogen daar helemaal geen zonnepanelen op komen.

Zonneladder

In de provincie Noord-Brabant is afgesproken dat zonneparken niet zomaar op productieve landbouwgrond kunnen worden gebouwd. Cranendonck hanteert een zonneladder, hierbij wordt gekeken of er een andere locatie beschikbaar is. De gemeente is niet overtuigd dat de locatie zich op goede landbouwgrond bevindt en start de bouw.

ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema meldt via hun website dat de belangenorganisatie de kwestie zeer serieus neemt. “Doet de gemeente niets met de bezwaren, dan sluiten we een stap naar de rechter niet uit. Het is ook een signaal naar de provincie: zie erop toe dat de afspraken ook door de gemeenten worden nagekomen.”

Ook vanuit andere partijen is er tegengeluid over de aanleg. De partij Cranendonck Actief stemt tegen en de PVV Noord-Brabant stelt Statenvragen.

Reacties

  1. Veehouderij aan banden wegens Stikstof uitstoot zal na alle waarschijnlijkhei vanmiddag worden beklonken. Een dergelijke ingrijpende maatregel even op vrijdagmiddag behandelen betekent “Wij parlementariers zien hechten aan de vervuiler gaan enkele waarde” In dat kader lijkt me het omzetten van landbouwgrond naar Zonne energie velden een prachtige optie, voor >25 jaar geen N uitstoot richting milieu. Na die tijd is de wereld totaal veranderd en is er wel of geen behoefte aan natuurlijk voedsel, omdat het laboratorium voedsel, geproduceerd door een Multinationak, de hoofdmoot is en iedere burger daar gelukkig van wordt of moet worden. Onze overheid heeft zijn zinnen gezet op Wolven, torren, steekmuggen, Elanden etc.

  2. Elke boer weet dat de prijzen laag zijn bij overschotten en dat prijzen stijgen bij schaarste. Minder landbouwgrondgebruik zorgt dus voor hogere prijzen voor alle andre boeren. Daarom ben ik voor zonneparken, meer braak leggen.

  3. Er zijn industrie gebouwen zat in budel ,leg die eerst maar is vol. En als die vol liggen kunnen ze met natuur gebieden nog vooruit, daar groeit toch niks mee zeggen die milieu mannen, dus daar is toch niks meer mee verloren…..

Beheer
WP Admin