AlgemeenNieuws

ZLTO en DLV Plant gaan samenwerken

Tilburg – ZLTO en DLV Plant hebben een intentieverklaring ondertekend waarin is afgesproken intensief te gaan samenwerken. De productschappen vallen weg en per 1 mei komt ook een eind aan de activiteiten van LTO Groeiservice (LTO Vollegrondsgroente.net). Met deze samenwerking tussen ZLTO en DLV Plant kan de continuïteit van de dienstverlening worden geborgd, aldus beide organisaties.

Als ondernemersorganisatie staat ZLTO voor een integrale aanpak van belangenbehartiging, vaktechniek en innovatie. De kracht van DLV Plant ligt op het gebied van vakkennis, innovatie, individueel advies en onafhankelijk onderzoek. Directeur Elies Lemkes-Straver van ZLTO: “Met de combinatie van belangenbehartiging, vakkennis en innovatie sorteren we voor op de toekomst en willen we leden helpen het beste bedrijfsresultaat te bereiken. Daarvoor zoeken we ook relevante samenwerkingspartners. Dit past bij de nieuwe weg die we als ZLTO vorig jaar zijn ingeslagen; dichterbij onze leden.”

Vanuit gezamenlijke kracht zijn door ZLTO en DLV Plant een aantal speerpunten benoemd. Er is gekozen voor een gezamenlijke uitbouw van proefboerderij Rusthoeve als kenniscentrum. Tevens wordt aan de vollegrondstelers een totaalpakket van advies en dienstverlening geboden. Daarnaast worden er de komende maanden ook gezamenlijke stappen gezet richting andere plantaardige sectoren.