RundveeNieuws

Ziektekiemen niet de oorzaak van smetplekken

Deventer – Uit een onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) blijkt dat ziektekiemen geen rol spelen bij het ontstaan van uiersmetplekken ofwel udder cleft dermatitis (UCD).

Ziektekiemen kunnen UCD wel verergeren. Ook is de Mortellaro-verwekkende treponema niet aangetroffen bij de onderzochte uierhuiden. Afgelopen najaar meldde een Duitse onderzoeker nog dat treponema UCD veroorzaakten. De onderzoekers van GD en ULP hebben hier gericht naar gezocht maar dus niets gevonden. Wel zijn met name B. pyogenes en T. pyogenes bij de ernstige vorm gevonden. Dit zijn echter niet de verwekkers maar kunnen het proces wel verergeren.

Bij UCD is het onderscheid tussen de milde vorm en ernstige vorm het al dan niet doorbroken zijn van de huid. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de risicofactoren op koe- en bedrijfsniveau. Op bedrijfsniveau is er een verband tussen de milde UCD-vorm en de boxafmetingen. Met langere, brede boxen is er vaker UCD. GD-dierenarts Thomas Dijkstra plaatst daarbij de kanttekening dat bij goede boxhygiëne UCD minder vaak gezien wordt. Op koeniveau komt de milde vorm vooral bij koeien met een kleine aanhechtingshoek tussen kwartier en buik voor. Ook gaat het daarbij vooral om koeien die verder in de lactatie zijn. De ernstige vorm komt vooral voor bij koeien aan het begin van de lactatie en een hoge melkproductie. UCD laat zich lastig behandelen. De huid schoon en droog houden is de best werkende aanpak.