Eindevaluatie NPPL 2020. Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Zeven nieuwe deelnemers NPPL

Zeven nieuwe deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) leggen het accent op duurzameteeltsystemen.

Thema’s waar de deelnemers zich onder andere mee bezig gaan houden zijn strokenteelt, slim gebruikmaken van digitale teeltadviezen (o.a. beregenen op maat), kringloop sluiten, kruidenrijke akkerranden, en grasland en robottoepassingen.

Hogere opbrengsten en of lagere kosten

NPPL helpt akkerbouwers, veehouders en vollegrondsgroentetelers met de toepassingen van nieuwe technieken op hun bedrijf. Doelen zijn hogere opbrengsten en of lagere kosten, minder milieubelasting en verbetering van de voedselkwaliteit. Deelnemers krijgen ondersteuning van Wageningen University & Research (WUR). Struikelblokken die implementatie van nieuwe technieken in de weg staan, worden daardoor zo mogelijk meteen weggenomen.

Laatste jaar NPPL

2021 is het laatste jaar van NPPL. In 2018 begon het project, waarin nu in totaal dertig deelnemers worden ondersteund. In dit laatste jaar zal er ook gekeken worden naar een vervolg: NPPL 2.0, om met name slim data-gebruik op agrarische bedrijven en in de ketens te stimuleren en ook daar praktische hobbels weg te nemen.

Beheer
WP Admin