Zeeuws voorjaarswerk komt goed op gang AkkerbouwFoto

Zeeuws voorjaarswerk komt goed op gang

Na een goed drogende week komt het voorjaarswerk in Zeeland goed op gang. Nog niet alle percelen zijn goed bewerkbaar. De eerste gewassen komen al boven.

Voor het frezen wordt de grond voorbewerkt, zodat de ruggen met rulle grond worden opgezet. Lauran Vermue doet de voorbewerking, waarna Marinus het freeswerk doet. Nu nog een maandje laten bezakken en ze kunnen zaaien.

Op een ander perceel in Lewedorp zaait akkerbouwer Kloet bieten. Het perceel waarop graszaad stond is in het najaar gespit.

De plantui die 17 maart net voor de regen is geplant, wortelt goed.

Erwin Vermue uit Lewedorp past een bodemherbicide toe op zijn Jetset-plantuien. Van hem mag er 's nachts wel een paar millimeter regen vallen.

Vooraf is de helft behandeld met Mycorrhiza s voor een betere opname van nutriënten. Dit deel wordt bemest met ureum, terwijl de andere helft van het perceel gangbaar wordt geteeld.

Bij 's Heer-Arendskerke legt Jaap Kloosterman een 5 hectare groot perceel klaar voor het zaaien van uien. Dit perceel wordt gebruikt voor een teeltproef.

Een bietenteler is maandag op een perceel bij Lewedorp in Zeeland begonnen met bieten zaaien. Gaandeweg bleek het toch nog te plakkerig, dus hij besloot te stoppen en het perceel nog een tijdje te laten drogen.

Met dit systeem is de druk veel gelijkmatiger verdeeld dan bij gangbare sleepslangsystemen waar de druk in hoofdzaak op de achteras komt.

Hier is te zien hoe de zwaaiarm functioneert bij het draaien voor een volgende werkgang.

De drijfmest wordt via een buis onder de trekker door naar de bemester geperst.

Mestdistribiteur Van Leijsen uit Poortvliet bemest hier met het sleepslangsysteem SlurrySwivel van Van den Broek mechanisatie. Bij dit systeem is de aanvoerslang niet rechtstreeks achterop de bemester aangesloten maar op een zwaaiarm met draaipunt op de neus van de trekker. Dat hierdoor een groot deel van de druk aan de achterkant wordt weg genomen is te zien aan de voorwielen. Voor- en achterwielen staan op 0,5 bar.

Dat het voorjaar is begonnen, blijkt wel uit deze overwinterde dagpauwoog die zich op een kluit opwarmt.

Bij Oud-Vossemeer op Tholen wordt een aardappel perceel met sleepslang bemest. Vorig jaar stonden hier bieten, daarna is het onbewerkt gebleven. Nu wordt bemest en geploegd.

De 2e jaars Sturon-plantuien staan ook goed boven de grond.

Evenals het vlas. Binnen enkele dagen zal dit gewas duidelijke rijen te zien geven.

Met ander zaaiwerk waren de Vermues aan de vroege kant, ongeveer 6 weken geleden. De bieten piepen de grond uit.

Marinus Vermue uit Heinkenszand freest alvast de ruggen voor de witlofteelt. De ruggen liggen 75 centiemeter uit elkaar, omdat in mei een dubbele rij wordt gezaaid. Ruggen voor een enkele rij liggen op 50 centimeter.

Op deze zaaicombinatie zit geen gps maar voor Kloosterman is dat niet noodzakelijk om rechte bedden te zaaien.

De zaaimachine kan 3 bedden van 8 rijen zaaien, maar hier wordt het Monie-systeem toegepast. Dat houdt in dat de derde en de zesde rij niet wordt gezaaid zodat elke rij uien licht en ruimte heeft. In de praktijk levert dit toch een normale kilo-opbrengst op.

Voor de volgende omgang wordt even gecontroleerd of alles in orde is en of er nog voldoende zaad in de bakjes zit.

Met op de achtergrond de Dom van Veere zaait Kees Kloosterman een perceel uien van het ras Julia voor akkerbouwbedrijf Jobse.

Door het spitten zijn stukjes graszode boven blijven liggen. Deze zijn zo klein dat ze niet opstropen. Ook in het zaaispoor is dat te zien: hier en daar ligt nog een enkel plukje.

In dezelfde werkgang wordt licht geroterd en gezaaid met een 40 jaar oude zaaimachine. De trekker is een MF 6170 van een jaar of 20 oud.

Beheer
WP Admin