Sojaproefveld in Nederland.<br /><em>Foto: Koos van der Spek </em> AkkerbouwNieuws

Zeeland draagt €5.000 bij aan sojaproef

De provincie Zeeland verleent een bijdrage van €5.000 aan een praktijkproef voor de teelt van soja in Zeeuws Vlaanderen. Telers worden in het project Zeeuwse Soja begeleid en kennis wordt actief verspreid.

Het doel van de proef is een economisch nieuwe product-markt combinatie voor Zeeland op te zetten. Dat doet de provincie omdat regionale eiwitteelten hoog op de beleidsagenda staan bij Europa en Rijk. “Vermindering van import van niet -duurzame soja uit met name Zuid-Amerika en het zoeken naar economische perspectieven voor nieuwe teelten in Europa maken praktijkproeven een interessant onderwerp”, zo luidt de motivatie.

Aspecten van teelt in kaart brengen

Er wordt een telersgroep opgezet in Zeeuws Vlaanderen en een kenniscreatie- en uitwisselingsplatform rondom de teelt van soja in Zeeland opgericht. Samen met proefboerderij Rusthoeve worden de verschillende aspecten van de teelt (zowel teelt technisch als economisch) in kaart gebracht en beschikbaar gesteld voor Zeeuwse telers en andere belanghebbenden.

Beheer
WP Admin