Premium
Op de 10 november gehouden bodemdag in Colijnsplaat (Zld.) zijn bezoekers geïnformeerd over zaken als groenbemesters, bodemverdichting en zaaimethoden. -Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Zaaimethoden wintertarwe op bodemdag Colijnsplaat

Over bezoekersaantallen had de organisatie geen klagen. De loods waarin de ontvangst was georganiseerd zat vol geïnteresseerden.

CZAV had verschillende proeven en demo`s van groenbemesters laten aanleggen. Hier wordt een groep bijgepraat over wat de verschillende groenbemesters kunnen betekenen voor volgteelt.

Vooral groenbemesters met vlinderbloemigen komen door de stikstofperikelen in de belangstelling. Zoals deze erwt uit het mengsel Terralife N-Fixx 50. Het is wel zaak om dergelijke mengsels tijdig te zaaien omdat de activiteit van de stikstofknollen afneemt met het dalen van de bodemtemperatuur.

Bij de groenbemesters zijn enkele bemestingsstrategieën toegepast in klavers, bladrammenas en Japanse haver. Enerzijds een proef met drijfmest en biostimulanten en anderzijds eenzelfde strategie maar dan zonder drijfmest. Hier op de voorgrond de proef bladrammenas zonder mest maar met BlueN.

Op deze foto links Japanse haver met alleen Polysulfaat en rechts met alleen KAS. KAS werd bij de drie proeven toegepast als controle. Duidelijk bleek wel dat drijfmest en KAS in deze proeven nauwelijks verschil maken. Ondanks de geringer bladontwikkeling blijkt BlueN wel veel meer stikstof uit de lucht te binden.

Als het over de bodem gaat komt verdichting zeker ter sprake. Aan de hand van een grondboorbodemprofiel verklaart Delphy adviseur Nelis van der Bok de situatie ter plaatse. Dit perceel is enkele jaren geleden flink verhoogd met aangevoerde grond.

Omdat regenwater niet naar behoren wegzakte werd na een eerste tarweteelt het perceel diep geploegd om de verdichting los te maken en de oorspronkelijke bouwvoor weer boven te krijgen. Deze kluit uit het bodemprofiel van ongeveer 70 cm diep laat zien de bodem nog niet volledig doorlatend is. De roestsporen geven wel aan dat er op die diepte wel zuurstof komt.

Aan zaaien in NKG en geploegd land werd ook aandacht besteed. Het NKG deel werd gedaan met krukasspitter, wel een intensieve bewerking maar niet kerend. Met de zaaicombinatie in NKG op de achtergrond wordt hier een groep over het zaaiwerk bijgepraat.

Voor demonstratie van zaaiwerk in geploegd land werden twee zaaimachines getest. Links met Amazone D9 3000 Super, een machine met traditionele zaaitechniek. Rechts met een Amazone Cataya 3000 Special. Met deze machine wordt het zaaispoor gedicht met twee schijven en met aandrukrol licht aangedrukt. Het verschil in resultaat is duidelijk.

Beheer
WP Admin