AkkerbouwAchtergrond

Zaaien en oogsten

Het graan zit erin, op een hoekje van 160 hectare na, Het extreem diepe zaaien bleek een noodsprong met wisselend resultaat. De nieuwe combines zijn gearriveerd, we maken ons weer klaar voor de oogst.

Oef, dat was een lange marathon. Bijna alles is nu gezaaid. Er resteert nog een hoekje van 160 hectare. Dat zullen we in de loop van deze dag en avond ook wel gezaaid hebben. Dan hebben we in totaal 5.000 hectare wintergranen gezaaid met één machine. Dat blijkt toch wat veel te zijn als het weer wat tegenzit.
We hebben nu bijna twee maanden gezaaid. Voor het volgende seizoen kijk ik maar eens rond voor een tweede machine. We hebben namelijk veel dagen verloren door een regenperiode. Voor die regentijd wat het te droog om te zaaien, erna was de grond zo nat dat er veel verstoppingen optraden. Natuurlijk vooral ’s nachts.

Extreem diep zaaien gaf wisselende resultaten

Het extreem diepe zaaien dat ik een vorige keer beschreef, heeft uiteindelijk een wisselend resultaat opgeleverd. Op de eerstgezaaide percelen kwam het graan goed op. De later gezaaide, dus nog dieper gezaaide percelen troffen kouder weer. Daar is de opkomst minder en op enkele percelen zelfs erg slecht. Daar waar minder dan 30 à 40 planten per vierkante meter stonden, hebben we overgezaaid.
Volgend jaar ga ik weer zaaien zoals ze me op school is geleerd, zeker niet dieper dan 10 tot 12 centimeter. Ik hoef mijn schoolgeld dus toch niet terug te vragen. Dat extreme diep zaaien wat hier gebruikelijk is, blijft een noodsprong met maar af en toe goed resultaat (zie foto’s).

Nieuwe combines voor Europese chauffeurs

Deze week zijn ook de drie nieuwe maaidorsers afgeleverd. Volgende week komen de drie nieuwe maaiborden ervoor, elk met een snijbreedte van 12,5 meter. Daarna nog de gps-stuursystemen installeren en dan zijn de dorsers klaar voor de komst van Nederlandse chauffeurs.
Tot nu toe zijn mijn ervaringen met Nederlandse chauffeurs zeer goed. Ook andere boeren of loonwerkers zien graag vakantiewerkers komen uit Europa. Vooral Ieren en Schotten zijn hier veel aan het werk.

Voor zover we het nu kunnen bekijken, kunnen we over dik drie maanden beginnen met de oogst. Ofschoon in het merendeel van de wereld de verkoop van landbouwmachines hard terugloopt, is hiervan nog niets te bespeuren in Australië. De dealer heeft alle nieuwe maaidorsers verkocht evenals alle pas gebruikte. Hij heeft me al een goed aanbod gedaan als ik een maaidorser na het seizoen zou willen teruggeven. Maar eerst ga ik een paar weken naar Nederland, even kijken hoe het daar gaat.

Bekijk ook de fotoreportage van de opkomst van de gewassen.

Foto’s: Gerrit Kurstjens

Beheer
WP Admin