AkkerbouwNieuws

WUR test automatische selectie pootaardappelen

Lelystad – De pootgoedsector start een vierjarig project voor het automatisch opsporen van zieke aardappelplanten. Eerdere testen in 2011 leverden een veelbelovend resultaat op.

Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Research International (onderdeel van Wageningen UR) en gesteund door de handelshuizen Agrico en HZPC, keuringsdienst NAK, machinefabrikant Kverneland en Brancheorganisatie Akkerbouw. PPO ontwikkelde tussen 2007 en 2012 een ziekzoeker, die zieke tulpen beter kan opsporen dan ervaren selecteurs.

Daarom testte het PPO in 2011 twee technieken in een kas met aardappelplanten. Camerabeelden werden met een rekenprogramma beoordeeld, waarbij de plant als ziek of gezond werd aangemerkt. Tevens beoordeelde een ervaren selecteur alle aardappelplanten, zegt teammanager Jan Kamp van PPO. “De conclusie was dat we op de goede weg zijn, maar de resultaten moeten betrouwbaarder worden.”

Gezien de goede resultaten met de kasproef, start dit jaar het vierjarig project. Het eerste jaar test het PPO in een laboratorium vijf technieken en combinaties hiervan. PPO probeert in een vroeg stadium een besmetting van een aardappelplant met erwinia of een virus vast te stellen, zegt Kamp. “Als we dat kunnen, beperken we de versmering naar andere planten. Ik hoop dat we volgend jaar met de technieken naar buiten kunnen; eerst op proefvelden en daarna onder praktijkomstandigheden.”

Voorzitter Upt Hiddema van de LTO-werkgroep Pootaardappelen is enthousiast over het project. “De ziekzoeker past in het toekomstbeeld van de pootaardappelsector. We hebben te maken met schaalvergroting en specialisatie. Grote pootgoedbedrijven krijgen in de toekomst mogelijk last van personeelsgebrek in de selectieperiode. Maar de doorslag voor LTO om voor de ziekzoekmachine te gaan, is het vroegtijdig opsporen van een bacteriezieke plant, voordat het menselijk oog dit constateert. Afkeuring of klasseverlaging kost een pootgoedteler veel geld.”

In Boerderij Weekblad staat volgende week een uitgebreide reportage over het project.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin