Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

WUR: stoppersregeling interessant voor varkenshouders

De nieuwe stoppersregeling voor veebedrijven zal met name interessant zijn voor varkensbedrijven.

Dat concludeert Wageningen University Research, dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoek deed naar de aantrekkelijkheid van de stoppersregeling.

Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen. Die wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 opengesteld. Melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven kunnen binnen die regeling een vergoeding krijgen om hun bedrijf te beëindigen. Doel is de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden hiermee te verminderen.

Weinig belangstelling pluimveehouderij verwacht

WUR rekent in zijn rapport met een vergoeding van 65% van de forfaitaire stalwaarde, plus een volledige vergoeding van de productierechten. Vanuit de pluimveesector verwachten de onderzoekers weinig belangstelling. In de markt is voldoende belangstelling om bedrijven van stoppers over te nemen.

De onderzoekers vinden het lastig om een goede inschatting te maken van de belangstelling binnen de melkveehouderij. Die zal sterk afhangen van diverse factoren, zoals het hebben van eigendomsgrond of het zijn van een pachtbedrijf, en de schuldenlast die bedrijven hebben. Mogelijk zal de regeling interessant zijn voor een aantal melkveebedrijven, bijvoorbeeld in geval van een pachter met een laag inkomen en relatief hoge schuldenlast, of voor bedrijven waar de huidige eigenaar op leeftijd is en geen opvolger heeft.

Gebrek aan toekomstperspectief varkenshouders

Vanuit de varkenshouderij verwacht de WUR de meeste belangstelling. Dat heeft met name te maken met (gebrek aan) toekomstperspectief. Dit wordt de belangrijkste reden genoemd om deelname aan een stoppersregeling te overwegen.

Melkveebedrijven zijn relatief gezien ook duur om uit de markt gehaald te worden. Gerekend met de eerder genoemde vergoedingen, kost het € 680 per kilogram ammoniak om een gemiddeld melkveebedrijf op te kopen. Dit tegenover € 170 per kilogram ammoniak voor een gemiddeld zeugenbedrijf, en € 190 voor een gemiddeld leghennenbedrijf.

Beheer
WP Admin