AlgemeenNieuws

WUR: emissienorm mest mogelijk achterhaald

Wageningen – De huidige emissienormen voor mest zijn mogelijk achterhaald. Nieuw onderzoek van Wageningen UR moet aantonen of de ammoniakuitstoot van het bovengronds uitrijden van mest met behulp van bepaalde technieken, lager is dan tot nu werd aangenomen.

De WUR zegt over nieuwe wetenschappelijke inzichten te beschikken waaruit blijkt dat ammoniak bij het bovengronds uitrijden van drijfmest zich anders gedraagt dan tot nu toe werd aangenomen. De onderzoekers willen met behulp van nieuwe uitrijmethoden, meetmethoden en rekenmodellen opnieuw de ammoniakuitstoot van drijfmest onderzoeken. Op basis van de uitkomst van dat onderzoek kan worden bekeken of de huidige emissienormen achterhaald zijn of niet. Simon Vink van de WUR: “De resultaten van het onderzoek uitgevoerd door de WUR en in Zwitserland suggereren dat het uitrijden van drijfmest minder schadelijk voor het milieu is dan voorheen werd gedacht. De vraag is of deze uitkomsten aanleiding zijn om de emissie van ammoniak opnieuw te gaan onderzoeken. Dat gaan we nu uitzoeken.”

De komende weken gaat een groep onderzoekers een voorstel uitwerken en indienen bij het ministerie van EZ. Onderzoekers van de WUR hebben maandagmiddag hiertoe besloten. Uit onderzoek van mestdeskundige Egbert Lantinga blijkt dat bij bovengronds bemesten met behulp van bepaalde technieken veel minder ammoniak vrij komt dan tot nu toe werd aangenomen. Het ministerie zou inmiddels met interesse hebben gereageerd. Ook heeft het onderzoek de aandacht van diverse kamerleden.

De uitkomst van het onderzoek zou een bom leggen onder de verplichting van boeren om hun mest te injecteren. Volgens Vink is het absoluut niet zo dat boeren jarenlang nutteloos mest hebben geïnjecteerd. “Injecteren van mest heeft wel degelijk nut gehad om de ammoniakuitstoot te beperken. Echter nieuwe technieken kunnen een alternatief zijn. Dat willen we nader onderzoeken.”

Uit het onderzoek zou op te maken zijn dat de Nederlandse meetmethoden voor de ammoniakuitstoot van mest niet blijken te deugen. Het betreft een onderzoek van WUR-studente Ciska Nienhuis, uitgevoerd onder leiding van Lantinga. Nienhuis deed vorig jaar onderzoek bij Klaas Wolters, melkveehouder in Winsum (Gr). Hij werkt met een bemester die drijfmest uitrijdt en in de dezelfde werkgang water meegeeft.  Hierdoor is de emissie-uitstoot veel lager dan wanneer er drijfmest wordt uitgereden zonder toevoeging van water.

Beheer
WP Admin