Foto: Anne van der Woude RundveeNieuws

WUR: dagelijks mest weghalen en vergisten biedt kansen

Een project van een groep Friese melkveehouders biedt mogelijk interessante kansen om ammoniak- en broeikasgasemissies uit hun stallen flink te reduceren. De WUR heeft dat voor hen doorgerekend.

Een emissiearm stalsysteem met dichte vloeren vormt de kern van het idee. In dit systeem wordt de drijfmest dagelijks uit de stal verwijderd en vervolgens vergist in een centrale monomestvergister. Vervolgens stript men het overgebleven digestaat, waarmee men stikstof uit het digestaat haalt.

Volgens onderzoekers van WUR zou hiermee tussen de 30 en 62% aan ammoniakuitstoot gereduceerd kunnen worden over de gehele mestverwerkingsketen. De broeikasgasemissie, met name die van methaan, zou met circa 78% gereduceerd kunnen worden. De onderzoekers benadrukken wel dit als richtlijn voor het potentieel van het plan te zien. De daadwerkelijke reductie kan pas bepaald worden wanneer het systeem in de praktijk doorgemeten zou kunnen worden.

Doelen: klimaat, stikstof en energie

WUR deed het onderzoek in opdracht van de energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), die een pilot heeft opgesteld: De Friese Drieslag. Het idee is om de mest van 26 lokale melkveehouderijen uit het Friese Wijnjewoude en omgeving, op een centrale plek te vergisten en hiermee groengas te produceren. Daarmee zou voldoende groengas geproduceerd worden om het hele dorp hiervan te voorzien.

Het idee van het project is om vooruitgang te boeken op drie doelen: klimaat, stikstof en energie. De potentie hiervan is nu doorgerekend door de WUR, om te kijken welke reducties mogelijk zijn.

De deelnemende bedrijven zouden dankzij het project ook grondgebonden worden, ook wanneer zij geen derogatie (meer) hebben. Zij hoeven dan geen mest meer af te voeren. Dit doordat er een dusdanig hoeveelheid stikstof uit het digestaat ‘gestript’ wordt, dat de bedrijven het digestaat binnen hun huidige gebruiksruimte kunnen benutten. Nu is daarvoor de hoeveelheid stikstof in de mest nog de beperkende factor.

Enthousiasme over uitkomst onderzoek

Als er vanuit Europa goedkeuring komt voor de zogenoemde ‘RENURE’ meststoffen zouden de boeren bovendien ook nog fors op kunstmest kunnen besparen. Het idee van RENURE is dat stikstofhoudende meststoffen, gewonnen uit dierlijke mest, als kunstmest gebruikt mogen worden. Als dat zou mogen, zouden de 26 melkveehouders gezamenlijk ook nog zo’n € 700.000 kunnen besparen op hun kunstmestkosten.

De Friese energiecoöperatie is enthousiast over de uitkomsten van het onderzoek. Zij denkt dat het een doorbraak zou kunnen betekenen in de stikstofcrisis, en constateert na aanleiding van de berekeningen dat het bedachte bedrijfsmodel goede landelijke potentie heeft.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Bij ons wordt reclame gemaakt over hoe de melkveehouderij aan de weg timmert met “renewable” aardgas (CH4) uit koeienmest. Hier in Canada is er meer dan genoeg grond en kunnen boeren onderdeel uitmaken van een (schijn)”oplossing”. In Nederland is er een groot tekort aan grond. Als boer ben je dan al snel onderdeel van het “probleem”. Maakt niet uit hoe een uit de duim gezogen “probleem” het is.

Beheer
WP Admin