Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

Wintertarweteelt neemt bijna 10% toe

Het areaal wintertarwe in Nederland groeit dit jaar met 9,8% naar 107.650 hectare. Dat blijkt uit voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2021.

De uitbreiding in de teelt van wintertarwe gaat direct ten koste van de oppervlaktes aan zomergraan. Zo slinkt de teelt van zomergerst met bijna 30% naar 20.410 hectare. Zomertarwe gaat met 24% terug in areaal en komt uit op 12.750 hectare.

In de afgelopen vijf jaar is een keurige afwisseling te zien van wintertarwe en zomergranen. Als de herfstzaai van tarwe mede onder invloed van gunstige weersomstandigheden toeneemt, is er direct een daling bij de zomergranen. Zoals dit jaar het geval is. In de daaropvolgende jaren is in de afgelopen periode van vijf jaar juist van het omgekeerde sprake.

Stabiel tarweareaal

Het fenomeen deed zich in de jaren daarvoor ook wel voor, maar vanwege een daling in het graanareaal valt dit effect in die jaren niet zo op. De laatste vijf jaar veranderde het totale graanareaal niet zo veel.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin