AlgemeenOpinie

Winst verkoop woning belast

Ook bij de Hoge Raad krijgt een landbouwer geen gelijk. De winst behaald bij de verkoop van de woning valt niet onder de werking van de landbouwvrijstelling. De winst is belast.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:
Belanghebbende dreef een landbouwbedrijf en had in 1997 de landbouwgrond verkocht aan een projectontwikkelaar. Daarbij is het recht van voortgezet gebruik overeengekomen voor 73 maanden. In 1999 heeft belanghebbende een vervangend bedrijf gekocht en heeft hij de eerdere woning plus toebehoren en een stuk grond verkocht aan zijn neef voor f 827.000. In de koopovereenkomst is opgenomen dat belanghebbende op verzoek van zijn neef meewerkt aan rechtstreekse levering aan een door de neef aan te wijzen derde. Uiteindelijk verkoopt belanghebbende het onroerend goed aan de gemeente voor f 980.000 met betaling aan de neef van f 143.000.

Rechtbank Haarlem leidde uit de omstandigheden af dat de neef tegen vergoeding heeft afgezien van de rechten uit de koopovereenkomst met belanghebbende en dat belanghebbende het object zelf heeft verkocht aan de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat de woning, na de verkoop aan de gemeente, niet langer een woonbestemming had waardoor belanghebbende ter zake van de ondergrond van de woning een te belasten bestemmingswijzigingswinst heeft behaald. Het gerechtshof Amsterdam heeft zich op 22 april 2010, nummer 08/01173 bij dit oordeel aangesloten. Ook de Hoge Raad laat tenslotte het vonnis van de rechtbank in stand.

Beheer
WP Admin