<em>Foto: Ronald Hissink</em> AlgemeenNieuws

Winst ForFarmers stijgt tot boven de €50 miljoen

Het is ForFarmers in het afgelopen jaar voor de wind gegaan. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag over 2015. Zowel de afgezette volumes, de omzet, het bedrijfsresultaat, bruto winst en netto winst zijn gestegen.

De brutowinst steeg 7,7% naar ruim €424 miljoen, de nettowinst steeg naar €50,7 miljoen, €2,6 miljoen meer dan in 2014. De winst per aandeel stijgt met 5,3%. Het bedrijf stelt daarom op de aandeelhoudersvergadering in april voor een dividend van €0,23299 per aandeel uit te keren, dat is een stijging van 32,2%.

ForFarmers topman Yoram Knoop is tevreden over de gang van zaken in zijn bedrijf. “In een jaar met uitdagende omstandigheden waar de agrarische sector en onze klanten mee te maken hadden, ben ik tevreden met wat ForFarmers heeft bereikt. De transformatie van een lokale mengvoederleverancier naar een internationaal leidende voeronderneming is in volle gang.”

Overigens blijkt uit de cijfers dat de groei van ForFarmers binnen Nederland beter verloopt dan in de clusters Duitsland/België en Verenigd Koninkrijk.

Autonome groei en brutowinst gestegen

Het totale volume Total Feed steeg in 2015 naar 9,1 miljoen ton, een kleine 4% meer dan een jaar eerder. Dit is inclusief het effect van de acquisities. De totale autonome groei kwam uit op 1,3%, terwijl dat in Nederland 4% was. In Duitsland/België daalde de autonome groei in 2015 juist met 0,6% en in het Verenigd Koninkrijk zelfs met 1%. Door de acquisities nam het totale volume in het Verenigd Koninkrijk wel toe met 6,4%.

Ook de autonome stijging van de brutowinst met 1,8% (€6,9 miljoen euro) komt met name voor rekening van Nederland, aldus ForFarmers. Door het hogere Total Feed-volume, de toepassing van nutritionele kennis, een betere productmix en meer verkochte specialiteiten heeft het Nederlandse cluster dit resultaat bereikt. In Duitsland/België werd een lichte groei gerealiseerd van 1% (€0,7 miljoen). In het Verenigd Koninkrijk daalde de brutowinst met €2,1 miljoen (-1,4%).

Kijkend naar het totale resultaat is Yoram Knoop tevreden met de groei van zijn bedrijf. “ForFarmers heeft haar positie in 2015 versterkt, de organisatie verder geprofessionaliseerd en is klaar voor de nieuwe uitdagingen van 2016.”

Beheer
WP Admin