Femke Wiersma, beoogd minister van landbouw, en Caroline van der Plas (BBB) op 18 juni voor het gesprek met formateur Richard van Zwol en beoogd premier Dick Schoof. – Foto: ANP/Ramon van Flymen AlgemeenNieuws

Sollicitatiebrief Wiersma: landbouw in doorontwikkeling, niet in transitie

De hoogwaardige Nederlandse landbouwsector moet vitaal blijven zodat die sector en het agro-kenniscluster wereldwijd toonaangevend blijven. Dat schrijft voorgedragen landbouwminister Femke Wiersma in haar woensdagavond vrijgegeven sollicitatiebrief voor die functie.

Wiersma schrijft dat ze zich goed kan vinden in het hoofdlijnenakkoord; innoveren, doelenbeleid met ruimte voor ondernemerschap en langjarige reële vergoedingen voor diensten. Als voorbeeld noemt ze agrarisch natuurbeheer, waar een goede beloning voor langere tijd volgens haar een randvoorwaarde is. In het hoofdlijnenakkoord wordt voor dit beheer € 500 miljoen per jaar extra vrijgemaakt.

In de sollicitatiebrief schrijft Wiersma verder dat de hoogproductieve landbouw de afgelopen tijd een nare nasmaak heeft gekregen. Toch is er volgens haar juist ook meer ruimte voor andere opgaves zoals natuur als hoogproductieve landbouw gekoesterd wordt. Nadrukkelijk stelt ze tot slot dat de landbouw in (door-)ontwikkeling is en niet in transitie. Met het woord transitie wordt er volgens Wiersma een waardeoordeel gegeven.

Voedsel goud van de 21e eeuw

Jean Rummenie, de voorgedragen staatssecretaris van Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, heeft het over de grote opgaves van energietransitie en verdere verduurzaming van Nederland in zijn sollicitatiebrief. Hij wil er samen de schouders onder zetten, met ‘respect voor onze diamanten’ zoals de landbouwsector. Expliciet noemt Rummenie de tuinbouwsector – het ASML van het Westland – en de vissers. Die zijn volgens hem de afgelopen jaren afschuwelijk behandeld. Ook prijst hij het boek ‘Eerlijke verhalen’, waarin volgens hem duidelijk wordt hoeveel boeren – naast het produceren van landbouwproducten – doen aan het veiligstellen van de natuur.

Rummenie schrijft ook dat hij voedselzekerheid in een goede samenwerking veilig wil stellen. Daarbij wijst hij op de sterk groeiende wereldbevolking, de grote mondiale afname van landbouwgrond en het belang van vruchtbare delta’s zoals Nederland waar voedsel geproduceerd wordt. Voedsel is volgens hem het goud van de 21e eeuw.

Beheer
WP Admin